G2023

Galerie akcí v roce 2023

 

Vánoční punč 22.12.2023

V Dolní oblasti Vítkovice ve víceúčelové hale GONG se konalo dne 22. 12. 2023 tradiční předvánoční setkání “ Vánoční punč“. Přítomné uvítal ředitel Dolní oblasti Vítkovice pan Mgr. Tomáš Šiřina. Vzhledem ke tragické události v Praze vyzval přítomné k uctění památky minutou ticha. Pak předal slovo majiteli Vítkovic panu Ing. Janu Světlíkovi. Generální ředitel Vítkovic pan Ing. Rodan Brodkevič byl také přítomen.Přítomni byli zástupci města Ostravy, zástupci Ostravsko- karvinských dolů, DIAMA a také pan farář z Ostravy – Vítkovic.

Album

 

Vánoční setkání “ Seniorů u kulatého stolu“ v Evropě.

V restauraci “ E v r o p a “ v Ostravě se dne 20. 12. 2023 uskutečnilo Vánoční setkání seniorů Ostravsko karvinských dolů. Dlouholetý prezident Seniorů pan Ing. Josef Kimer CSc požádal ze zdravotních důvodů o uvolnění z funkce. Celé setkání zahájil a řídil senátor pan Ing. Ivo Černý CSc, který jmenoval pana Ing. Josefa Kimra CSc doživotním prezidentem“ Klubu Seniorů u kulatého stolu“ a řídil volbu výkonného prezidenta. Přítomni uctili minutou ticha zamřelé seniory Klubu. Následovala volba výkonného prezidenta. Výkonným prezidentem byl jednohlasně zvolen pan Ing. Lumír Urbánek, dlouholetý vedoucí pracovník GŘ OKD, který krátce vystoupil a poděkoval za zvolení.

Album

 

KONFERENCE 195 let společnosti VÍTKOVICE 7. 12. 2023

Dne 7. 12. 2023 v multifunční hale GONG v Dolní oblasti Vítkovice se konala Konference ke 195 letům společnosti VÍTKOVICE, kterou zahájil majitel pan Ing. Jan Světlík. První přednášku měla paní PhDr. Hana Šustková z Archivu města Ostravy. Z Ostravské univerzity se zúčastnil konference pan Prof.PhDr. Aleš Zářický Ph.D., generální ředitel pan Ing. Rodan Broskevič, ředitel DOV pan Mgr. Tomáš Šiřina a ředitel Nadace LANDEK Ostrava pan Ing. Josef Gavlas. Součásti konference je zajímavá výstava obrazů, nábytku. kancelářských psacích strojů, dálnopisů, publikací a dlouhodobých plánu rozvoje společnosti VÍTKOVICE, která je umístěna v Galerii haly GONG v přízemí.

Album

 

Klub přátel hornického muzea Ostrava – Sv. Barbora – patronka horníků

5. 12. 2023 Klub přátel hornického muzea Ostrava (KPHMO) uspořádal podle plánu oslavy svátku sv. Barbory – patronky slezských horníků. Předseda KPHMO pan Jiří Kunčický zahájil setkání uvítáním všech přítomných a hostů. Přivítal starostu města Petřvald pana Ing. Lukšu,perkmistra Sdružení hornických a hutnických spolků ČR a náměstka ředitele s.p. DIAMO pana Ing. Václava Dorazila Ph.D.,pana Romana Konopku s paní, předsedu Klubu hornických důchodců Dolu František, pana Ing. Jána Hlobila ředitele Hornického muzea, pana Ing. Josefa Gavlase ředitele Nadace LANDEK Ostrava, pana Mgr. Ing. Marka Przystasze z SITG Rybnik. Následovalo blahopřání jubilantům a pak předání pamětních medailí zasloužilým členům. Celý slavnostní program doprovázelo pěvecké sdružení „Horničtí kamarádi“ vedené panem Ing. Milanem Bystroňem, kterému dříve říkali „Kuferkoři“-přistěhovalci, kteří přišli do OKD s kufrem, nebo teké X – tet, protože nikdy nevěděli kolik se jich sejde. Následoval vynikající hornický guláš.

Album

 

IX. Skok přes kůži-Spolek krojovaných horníků při obci Stonava

Spolek krojovaných horníků při obci Stonava uskutečnil již IX. Skok přes kůži, který pořádá každoročně od 100. výročí založení Spolku. Předseda Spolku pan Tomáš Hejda přivítal přítomné a předal slovo panu Josefu Grimovi- dědičnému a slavnému Cantorovi. Ředitel Hlavní báňské záchranné služby pan Ing. Josef Kasper se ujal funkce „Slavného Vysokého a Neomylného Prezida“ ve vynikající formě. Nastalo představení Prezidia. Přítomní na slavnostní Skok byli zástupci Klubu přátel hornického muzea Ostrava, Klub hornických důchodců Dolu František, Klub krojovaných horníků Dolu František, Nadace LANDEK Ostrava, Barbora, Stará Karviná a jiní. Ze zahraničních delegací byl pozván Malokarpatský hornický spolek Pezinok vedený předsedou panem Štefanem Grancem, Polsko bylo zastoupeno panem mgr. Ing. Markem Przystaszem z SITG Rybnik (Sdružení inženýrů a techniků v Hornictví) a družební organizací Jastrzebie, která trvá již 10 let.

Album

Klub hornických důchodců Dolu František -Sv. Barbora

V pátek 1. 12. 2023 uspořádal Klub hornických důchodců Dolu František(dříve Důl Gottwald) oslavy svátku Svaté Barbory- patronky Slezských horníků v Dělnickém domě v Horní Suché-okr. Karviná. Slavnostní akt zahájil předseda KPHMDF pan Roman Konopka, který uvítal všechny přítomné a dal pokyn pěveckému sboru „Slavíci“ k přednesení hornické hymny na úvod. Následovalo několik vánočních písni v provedení souboru “ Slavíci“ a vystoupili sourozenci Tůmové s vánočními písněmi provedene na klarinetech jako duet i jako sóla.
Následovala volná zábava pod taktovkou pana Aloise Ryby. O občerstvení u Baru se vzorně starali manželé Pawlasovi.

Album

 

Předání záslužných záchranářských křížů

Ve čtvrtek 30. 11. 2023 byly v Hornickém muzeu- LANDEK PARK Ostrava- v jeho báňské záchranářské expozici předány záslužné záchranářské kříže, bronzové, stříbrné a zlaté. Vyznamenání předával předseda Českého báňského úřadu pan Ing. Martin Štenberka Ph.D. Vyznamenání byli přítomni členové vedení OKD, DIAMA a HBZS a rodinní příslušníci vyznamenaných.

Album

 

48.Skok přes kůži(polsky Spotkanie Gwarków) na pozvání SITG Rybnik

V sobotu 25. 11. 2023 se uskutečnil 48. Skok přes kůži v náraží na povrchu Dolu Kostiuszko, který je součásti dřívějšího dolu „Ignacy“ v Rybniku. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci Českého báňského úřadu, Bratrstva sv. Barbory ze Stříbra, zástupci združení báňských spolků a cechů Slovenska, zástupci Malokarpatského hornického spolku z Pezinku(Slovensko), zástupce hornického spolku Vyšná Boca a Nadace LANDEK Ostrava. Na tomto hornickém setkání bylo uděleno vyznamenání zasloužilým členům hornického stavu a proběhly soutěže mezi jednotlivými tablicemi. Každý účastník obdržel památeční pivní sklenici a sborník hornických písni. SITG Rybnik je oganizace Združení inženýru a techniků v hornictvi v Polsku.

Album

 

8. beseda v Klubu přátel hornického muzea Ostrava

Předseda KPHMO pan Jiří Kunčický uvítal přítomné a představil přednášející paní Mgr. Terezu Ondruszovou Ph.D. Následovala tradiční kulturní vložka pana Bohumila Holuba zpěvu hornických písní tentokrát s „Nadlišákem Prdlačkym“ RNDr. Milanem Doležalem CSc. Pak následovala velice zajímavá a poutavá přednáška paní Mgr. Terezy Ondruszové na téma: Činnost a aktivity spolku Stará Karviná v Karviné 2 – Doly. Beseda proběhla v Kulturním domě Ostrava Petřkovice.

Album

 

Křest knihy „Pohled do historie Dolu 9. květen „

3. 11. 2023 se uskutečnil křest knihy „Pohled do historie Dolu 9. květen v zařízení „DOMEČEK“ Klubu hornických důchodců Dolu František v Horní Suché okr. Karviná. Toto nádherné klubové zařízení je vedle charitativního zařízení s pečovatelskou službou a celé okolí je vyzdobeno hornickými artefakty a sochami z řezbářských sympozií o které se stará všeuměl pan Jaroslav Pawlas. Samotný křest knihy zahájil pan Jiří Kunčický- předseda Klubu přátel hornického muzea v Ostravě a 2. místopředseda Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky. Představil spoluautory knihy pana Ing.Boleslava Kowalczyka emeritního generálního ředitele OKD, pana Ing. Stanislava Kubu předsedu karvinské pobočky Klubu přátel hornického muzea a paní Helenu Kalužovou. Následoval křest knihy hlavními sponzory. Slavnostní akce se zúčastnili i zástupci polských horníků. Celý průběh slavnostního aktu zaznamenal pan Ing.Jiří Brzozka pro televizi POLAR.

Album

 

Klub hornických důchodců Dolu František

Dna 20. 10. 2023 se uskutečnila plánována akce Klubu hornických důchodců Dolu František – dříve Důl Prezident Gottwald – “ Vinobraní“. Tento největší hornický klub – 368 členů vydal publikaci k 60 letům založení. Na této akci byla přítomna delegace polských horníků ze sdružení Jastřembie- Zdroj. Následovala volná zábava pod dohledem diskžokej pana Ryby.

Album

 

800 let města Orlové – Křest publikace Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223-2023

Dne 18. 10. 2023 Ostrsvská univerzita uspořádala v rámci oslav 800 let města Orlové konferenci na téma :
Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223 – 2023. Konferenci zahájil Prof. PhDr. Aleš Zářický Ph.D. Následoval křest knihy Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223 – 2023. Úvodní projev měla starostka města Orlové paní Lenka Brzyszkowská a následoval děkan filozofické fakulty pan Doc. Mgr. Robert Antonín CSc. Za nadaci LANDEK Ostrava se křtu zúčastnil Ing. Jaroslav Kubánek. Následovalo promítání filmu „Orlová, včera, dnes a zítra“ za přítomnosti autora.
Křest knihy a konference se uskutečnil v nádherně renovované budově Staré Radnice na náměstí v centru Staré Orlové.

Album

3. 10. 2023 7. beseda v Klubu přátel hornického muzea Ostrava

V kulturním domě v Ostravě Petřkovicích se konala již 7. beseda Kubu přátel hornického muzea Ostrava.Předseda KPHMO pan Jiří Kunčický přivítal přítomné a zahájil besedu hodnocením 27. Setkání hornických a hutnických měst a obcí v Ostravě. Následovala tradiční kulturní vložka se třemi hornickými písněmi o Ostravě. Pan Boris Renner měl velice zajímavou přednášku na téma “ Průmyslová fotografie a videa Ostravska“.

Album

 

24. 9. 2023 Vinobraní PEZINOK – průvod městem

Každoročně vedení města Pezinok organizuje s vinařskými družstvy a Malokarpatkým hornickým spolkem tradiční Vinobraní, kdy středem města prochází průvod vinařů, horníků, sportovců. Účastní se i široká veřejnost. Všechny ulice v centru jsou zaplněny prodejními stánky. Horníci se po průvodě scházejí v hornickém muzeu.

Album

 

Den horníků v Malokarpatském hornickém spolku Pezinok

23. 9. 2023 se konaly tradiční hornické oslavy „Dne horníků“v Pezinoku. Mnoho lidí pracovalo jako havíři v dolech Ostravsko – karvinského revíru včetně předsedy Malokarpatského hornického spolku pana Štefana Grance. Na jeho pozvání přijeli i zástupci Nadace LANDEK Ostrava, kteří sponzorovali vznik Hornického muzea v Pezinku, které je podstatně modernizováno, což je zachyceno na fotografiích. V průběhu oslav předal předseda spolku „Bratrstvo Barbory“Karel Neuberger MBA, vyznamenání dlouholetému členu Hornického Malokarpatskému klubu panu Adamcovi.

Album

 

800 let města Orlová – Skok přes kůži

22. 9. 2023 slavilo město Orlová , okres Karviná, 800 let od svého založení. Vedení města se starostkou paní Lenkou Brzyszkowskou rozhodlo, že na počest založení bude uskutečněn mimořádný tradiční hornický “ Skok přes kůži“. Orlová, jako historické hornické město pozvalo emeritní významné pracovníky Ostravsko – karvinského revíru. Celý slavnostní akt řídilo Slavné Vysoké a Neomylné prezidium pan Ing. Jan Březina za vydatné pomoci dědičného a doživotně jmenovaného, honoris causa kantora pana Josefa Grima. Paní starostka byla jako první přijata do hornického stavu skokem přes kůži a následovala paní ředitelka kulturního domu Orlová, kde se celý slavnostní akt konal. Vzpomělo se na hornická neštěstí, kde zahynulo mnoho hornických kamarádu.

Album

 

20. 9. 2023 Den horníku Klubu důchodců Dolu Petr Bezruč

Dne 20. 9. 2023 se konaly oslavy Dne horníků Klubu důchodců Dolu Petr Bezruč ve atřední škole Prof, Zdeňka Matějíčka – dříve Odborné učiliště Dolu Vítězný únor po reorganizaci Hornické učiliště Ostravsko- karvinských dolů . Ing. Karel Koběrský zahájil toto slavnostní setkání. Předal slovo panu Ing. Zdeňkovi Weisserovi. který přednesl zajímavou přednášku o Dni horníků a historií Dolu Petr Bezruč, zejména o jeho dominantě na tvorbě města Ostrava. Je nejvyšší bod v Ostravě – těžní věž a zároveň nejnižší bod – 1 000 m pod úrovní Jaderského moře bylo pracovní místo. Zároveň je jediný důl kde se nacházel přírodní koks, který byl nepřekonatelnou překážkou hornické činnosti. Zahájení bylo “ Hornickou vlajkou“ černá a zelená – fernet s pepermintkou.
Celé setkání bylo doprovázeno hornickými artefakty- pamětní kylof Dolu Petr bezruč, skoková skúra, benzinka na měření methanu atd.Blíže na fotografiích.

Album

 

 

27. Setkání hornických a hutnických měst a obcí 2. den – 5 část Český Permon 2023

V nejstarším kostele v Ostravě Sv. Václava se konalo slavnostní předání nejvyššího hornického vyznamenání Český Permon a udělení medailí Sdružení hornických a hutnických spolků ČR a udělení medaile Zružení bánských obcí a cechů Slovenska. Celý pořad natáčel kameraman televize POLAR pan Ing. Jiří Břozka. Slavnostní udělení zahájil pekmistr Sdružení hornických a hutnických spolků pan Ing. Václav Dorazil PhD, který předal slovo tajemníkovi SHHS ČR panu Pavlu Davidovi. Za náš region obdržel cenu Český Permon 2023 starosta města Odry pan Ing. Helis, pan Ing. Stanislav Kuba z obce Stonava, pan Ing. Lumír Plac emeritní ředitel Hornického muzea – Landek Park, medaili SHHS ČR obdržel pan RNDr. Milan Doležal CSc, zvaný „Prdlačky“. Předseda Združení bánských obcí a cechů Slovenska pan Ing. Erik Sombathy PhD., předal medaili panu Kerlu Neubergrovi MBA., za obsáhlou publikační činnost v hornické oblasti. Během celého slavnostního udělení cen doprovázel pěvecký mužský sbor z Karviné „Permoník“ zpěvem hornických písni.

Album

 

27. Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR – 2. den 4. část – Slezskoostravský hrad

Účastníci HORNICKÉ PARÁDY dorazili od Výstaviště Černá louka na Slezskoostravský hrad, kde bylo provedeno slavnostní stužkování klubových hornických a hutnických praporů. V obrovských stanech bylo podáváno občerstvení. Státní podnik DIAMO měl několik expozicí a ukázky záchranářské techniky zde měla i Hlavní báňská záchranná stanice. Na několika podiích probíhala kulturní vystoupení. Vystoupily soubory Hlubina, Hlubinka, KACZI, BAND JEEZ, Rock and Roll Band Marcela Woodmana,Jamrs, Úspěch, Hornická kapela Stonava, Šachtar spevokol atd.

Album

 

 

27. Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR – 9.9.2023 – příchod na mši svatou 2. den -2 část

Před druhou největší katedrálou „Božského Spasitele“ na Moravě, v centru města Ostravy se dostavili zástupci hornických a hutnických klubu,spolku a kroužků z Česka, Slovenska a Polska. Po ukončení tradiční slavnostní mše v katedrále Božského Spasitele se konalo řazení slavnostního průvodu městem Ostrava na ulici Čs.Legií.

Album

 

27. Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR -9.9.2023 2. den 3.část- průvod městem

Od katedrály Božského Spasitele vyšel průvod městem nazývaný HORNICKÁ PARÁDA. Prošel ulicí Čs. legií, Poštovní na Jiráskovo náměstí(Kuří rynek) dále Masarykovým náměstím kolem kostela Sv. Václava přes třídu 28. října kolem Divadla Moravskoslezského, přes výstaviště Černá louka došla Hornická paráda až na Slezskoostravský hrad, kde proběhlo slavnostní stužkování hornických a hutnických praporů. Následoval kulturní program na jednotlivých podiích.

Album

 

27. Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR 9. 9. 2023 – 2 den – Setkání s primátorem

Primátor města Ostravy pan Mgr. Jan Dohnal přivítal zástupce hornických a hutnických měst a obcí České republiky, Slovenska a Polska na radnici města Ostravy v historickém „Divadélku pod věží“. Doprovázel jej náměstek pan Ing. Zbyněk Pražák PhD. Po ukončení snídaně s primátorem města Ostravy panem Mgr. Janem Dohnalem se odebrali účastnici před 2. největší katedrálu na Moravě – Božského Spasitele v centru města.

Album

 

27. Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR v Ostravě

8. 9. 2023 se uskutečnila registrace účastníků 27. Setkání horniáských a hutnických měst a obcí České republiky na Černé louce – výstaviště Ostrava. Večer se uskutečnilo slavnostní zahájení ve starých koupelnách Dolu Hlubina – nyní renovovaný Brick House. Primátor města Ostravy pan Mgr. Jan Dohnal přivítal všechny přítomné. Perkmistr Sdružení hornických a hutnických spolků ČR pan Ing. Václav Dorazil MBA .,vyzvedl skutečnost, že toto setkání se koná právě v Ostravě. 2. místopředseda SHHS a předseda Klubu přátel hornického muzea Ostrava pan Jiří Kunčický také uvítal všechny přítomné a následoval významný hornický rituál používaný při Skocích přes kůži a to “ Svěcení tupláku“. Slavné Vysoké a Neomylné Prezidium pan Ing. Mierva vyzvalo „Nadlišáka“ RNDr. Milana Doležala zvaného „Prdlačky“ aby vysvětil mast-pivo-na celou dobu oslav 27. Setkání v Ostravě. Následoval bohatý raut a volná zábava.

Album

 

5. 9. 2023 – Klubová schůzka na téma „Ostravské pěšiny“

Předseda Klubu přátel hornického muzea Ostrava pan Jiří Kunčický zahájil pravidelné setkání členské základny. Poté pan Mirek Holub zahájil tradiční hudební písňové vystoupení s třemi hornickými písněmi. Pan Pavel Sísr a pan Jiří Kubík převzali blahopřání k životnímu jubileu. Následovala přednáška na téma „Ostravské pěšiny“ pana Mgr. Petra Lexy – který velice poutavým způsobem se představil a zaujal všechny přítomné osobitým výkladem svého života a také zaujetím k historií města Ostravy a hlavně svou publikační činnosti. Mimo jiné působí jako průvodce města Ostrava a profesně je kronikář městské části Ostrava Jih.

Album

 

2. 9. 2023 se konal Den horníků OKD.

Hornické slavnosti OKD byly zahájeny pietním aktem, kladení věnců k pomníku obětí důlních neštěstí na Univerzitním náměstí v Karviné. Pietní akt zahájil generální ředitel OKD pan Ing. Roman Sikora ,MBA. Po ukončení pietního aktu následoval průvod krojovaných horníků a hornické kapely ke kostelu Povýšení sv. Kříže. Následovala mše svatá za zesnulé horníky.

Album

 

15. Setkání hornických měst a obcí Slovenska Revúca/Jelšava – 1.den

Ve dnech 25. – 26. září se konalo v městech Revúca a Jelšava na Slovensku 15. Setkání hornických měst a obcí Slovenska. Spolu s ním se uskutečnila v Městském domě kultury v Revúci konference „Hornictví na Gemeru a 100 let těžby magnezitu. Paní ředitelka Muzea 1. Slovenského gymnazia Ing. Diana Lamperova měla přednášku na téma: Vývoj výroby železa v Muránské dolině a vliv na rozvoj města Revúca. Zástupkyně ředitele Hornického muzea v Rožnavě paní PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD., měla přednášku na téma „Rožňavská Metercia- 510. výročí unikátní tabulové malby“. “ Nákladní lanovkové dráhy v regionu Gemer- Malohont “ přednesl lektor Hornického muzea v Rožňavě pan Mgr. Norbert Mogyorósi. Následovalo vystoupení pana Ing. Rudolfa Repiského, PhD., výrobního ředitele Slovenských magnezitových závodů a.s. Jelšava na téma “ 100 let magnazitu v Jelšavě“. Historie a současnost dolu v Lubeníku – přednesl pan Ing. Roman Muller, důlní geolog, Slovmag a.s. Lubeník.

Album

15. Setkání hornických měst a obcí Slovenska – 2. den 26. 8. 2023

Registrace účastníků proběhla v Městském kulturním domě Jelšava, kde se konalo přijetí zástupců jednotlivých hornických spolků z Čech, Polska, Maďarska, Rakouska, Německa a Slovenska, primátory měst Jelšava, Revúca a starostou obce Lubeník. Následoval průvod městem a slavnostní stužkování bylo v Coburgovském klášteře.
Ekumenická bohoslužba byla v kostele sv. Petra a Pavla. Následoval kulturní program zakončený ohňovou show po které vystoupili Duchoňovci.

Album

15. Setkání hornických měst a obcí Slovenska – 3. den

Odjezd od Hotelu Hrádok na exkurze do hornického muzea v Rákoši, které bylo založeno občanským združením Rákošský cech, které je umístěno v historické budově Společenského domu vedle uzavřeného bývalého kina STACHANOVEC. Má velké množství historických hornických nástrojů a mineralogické sbírky.Následovala prohlídka historických pecí, kde se tavilo železo. Občerstvení bylo na podnikovém ředitelství SMZ a.s.

Album

 

Vytěžení posledního okovu z Dolu Frenštát 17. 8. 2023

Od roku 1958 do roku 1968 se prováděl vrtný průzkum v jižní části Hornoslezské pánve a jeho výsledkem bylo zjištění uhelných slojí ve Frenštátské oblasti. V roce 1978 předal Geologický průzkum Hrabová 750 milionu tun geologických zásob řádným výpočtem pro část ložiska Frenštát západ. První poznatky o možnosti dobývání ložiska vypracovaly Báňské projekty Bratislava v létech 1975 – 1977. Dále pokračovaly v koncepci dobývání Báňské projekty Ostrava, které v rámci Generelu OKR navrhly projekt Skupinového Dolu Frenštát. V roce 1982 bylo zahájeno hloubení jámy č.4 o průměru 8,5 m, která byla vyztužována litým betonem za ocelové segmentové bednění o tloušťce zdiva 60 cm. V hloubce asi 500 m byl zjištěn zvýšený přítok vody. Hloubení proběhlo až do hloubky 628 bez problémů. Pak začaly v hlouce přes 740 m se projevovat tlakové vlivy, docházelo k popraskaní zdiva atd. HBZS provedla průzkum jámy a zjistila, že došlo k závalu jámového komínu až po úroveň 665 m. Pro takto těžké podmínky byla navržena dvouplášťová výztuž. První uhlí z Frenštátského ložiska bylo nafárano 3. 4. 1989, kdy po odpalu byla odkryta sloj Prokop a uhlí bylo slavnostně vyvezeno na povrch12. 4. 1989 jako první uhlí z Dolu Frenštát. V roce 1991 byla rozhodnutím vlády ČSFR výstavba dolu přerušena a převedena do konzervačního režimu, který trvá dodnes. Pokyn k vytěžení posledního okovu dal závodní Dolu Útlum – Jih, Frenštát pan Ing. Ivan Šimek. Následoval projev ředitele o.z. Darkov pana Ing. Josefa Lazárka. Celý slavnostní akt doprovázela Kantorova smečka Hornicko- geologické fakulty Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava.

Album

 

Letní slavnost Klubu hornických důchodců Dolu František

Podle ročního plánu Klubu Hornických důchodců Dolu František – dříve Důl Gottwald – v Horní Suché se uskutečnila Letní slavnost dne 14. 7 2023, kterou zorganizoval pan Roman Konopka – předseda KHDDF se členy výboru. Bylo zajištěno bohaté pohoštění a následovala volná zábava.

Album

 

Poslední rozloučení s panem Štefanem Rigem

V pátek 7. 7. 2023 se konalo v obřadní síni Karviná Ráj poslední rozloučení s panem Štefanem Rigem, který byl 16 let členem Spolku krojovaných horníků při obci Stonava. Před důchodem pracoval na Dole ČSM jako vedoucí pole lokomotivní dopravy. Spolek krojovaných horníků při obci Stonava zajistil důstojnou hornickou stráž se spolkovým hornickým praporem, předseda Spolku pan Tomáš Hejda se velice důstojně rozloučil s panem Rigem. Přítomna byla široká veřejnost. Celý obřad doprovázela Hornická dechovka.

Album

 

Oslavy svátku sv. Prokopa-patrona havířů a hutníků v Čechách

Dne 30. 6. 2023 se konaly oslavy svátku sv. Prokopa patrona českých horníků a hutníků v Moravské Ostravě v katedrále Božského Spasitele v centru města. Kostel byl otevřen od 17.00 hodin a konala se komentovaná prohlídka včetně kůru s varhanami. Svátek sv. Prokopa jako patrona horníků slavíme od roku 1864. Novodobě se slaví od roku 2013 za přispění Římskokatolické farnosti Ostrava, Katedrály Božského spasitele v Moravské Ostravě, pana Ing. Zdeňka Poruby a Klubu přátel hornického muzea v Ostravě. Na lavicích byla uspořádána výstava fotografií ze starších ročníků svátku sv. Prokopa. Průběžně se promítala videa ze starších ročníků svátku sv. Prokopa. Mše svatá za zemřelé a živé horníky a hutníky se konala od 18.00 hodin po příchodu hornických praporů a krojovaných horníků různých hornických spolků. Zúčastnil se i náměstek primátora pan Ing. Zbyněk Pražák Ph.D., a také poprvé zástupce z Polska pan Mgr. Ing. Marek Przystazs ze Spolku inženýrů a techniků hornictví (SITG) v Rybniku. Na závěr proběhlo malé přátelské setkání s občerstvením. Zúčastnily se Klub přátel hornického muzea Ostrava, Spolek krojovaných horníku při obci Stonava, Klub krojovaných horníků Dolu František pan Vilém Uher předseda koordinační komise hornických důchodců Ostrava.

Album

 

85. let pana Ing. Lumíra Urbánka

Dne 28. června 2023 oslavil pan Ing. Lumír Urbánek významné životní jubileum 85 let v restauraci Evropa. Celý život pracoval v hornictví v různých funkcích. Na Dole Doubrava byl jako ředitel, pak nastoupil na Generální ředitelství Ostravsko- karvinských dolů jako náměstek pro investice, pak jako ekonomický ředitel GŘ OKD. Všichni bývali spolupracovníci blahopřáli oslavenci pevné zdraví a hodně štěstí.

Album

 

Chemie a jiné přírodní vědy na Slezskoostravském hradě

Již 17. ročník uspořádala Česká chemická společnost, pobočka Ostrava za finanční podpory Nadace LANDEK Ostrava akci pro základní a střední školy s názvem „Chemie a jiné přírodní vědy na Slezskoostravském hradě“. Účast asi 2 500 dětí v atraktivním prostředí Slezskoostravského hradu.

Album

 

PIETNÍ AKT K UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ DŮLNÍHO NEŠTĚSTÍ (235)V R. 1894 V KARVINÉ

V sobotu ve 12.00 hodin dne 17. 6. 2023 uspořádal zapsaný spolek „Stará Karviná“s předsedkyni spolku paní Terezou Ondruszkovou pietní akt k uctění památky obětí důlního neštěstí v roce 1894 v Karviné za finanční podpory Nadace LANDEK Ostrava. Setkání začalo ve 12.00 mši svatou v kostele sv. Petra z Alkantry v Karviné Dolech, který je znám jako barokní kostel se svým zešikmením – jako v italské Pize. Zešikmení bylo způsobeno těžbou uhlí. Na místě dřevěného kostela ho nechal postavit místní šlechtic František Wilhem Larisch. V interiéru se nachází kamenná křtitelnice z 15. století. Po mši se vydal slavnostní průvod krojovaných horníků hornických spolků , vedení Ostravsko – karvinských dolů v čele s generálním ředitelem panem Ing. Radimem Sikorou, MBA, dechovou hudbou a mnoha příznivci k nedaleké kapli obětem důlního neštěstí, kde byla znovuumístěna socha Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a byly položeny věnce a květiny. Každý účastník obržel dvojjazyčnou publikaci, kterou vydal zapsaný spolek Stará Karviná „1894: Důlní neštěstí, které zasáhlo nejen Karvinou“.

Album

 

Výroční členská schůze nejstaršího hornického spolku „Rozkvět“ v Sedlištích

Dne 16. 6. 2023 se konala výroční členská schůze hornického spolku “ Rozkvět“, který byl založen v roce 1905. V obci se nachází dřevěný kostel postavený v roce 1638. Výroční schůze se konala v restauračním zařízení “ Lašska jizba“. Schůzi zahájil předseda spolku pan Jaromír Stříž, který uvítal starostu obce pana Jaroslava Krenžoloka, předsedu Klubu přátel hornického muzea Ostrava pana Jiřího Kunčického, tajemníka Nadace LANDEK Ostrava pana Ing. Jaroslava Kubánka a manželé Bíbovy z hornického Spolku krojovaných horníků při obci Stonava. Předseda přednesl správu o činnosti spolku za rok 2022. Pokladník pan Radim Janák přednesl zprávu o hospodaření za rok 2022. Předseda informoval o akcích v roce 2023. Předseda KPHMO pan Jiří Kunčický informoval přítomné o přípravách Setkání hornických a hutnických měst a obcí, které bude v Ostravě od 8. – 10. září 2023.

Album

 

Poslední rozloučení s panem Prof. Ing. Jiřím Grygárkem CSc.

V pátek dne 9. června 2023 se konalo poslední rozloučení s panem Prof. Ing. Jiřím Grygárkem CSc.,který zemřel 6.6.2023. Patřil k předním odborníkům na Vysoké škole báňské- Technické univerzitě Ostrava. Obřad se konal ve smuteční síni města Orlová se všemi hornickými poctami za účasti rodinných příslušníků, významných emeritních pracovníků Ostravsko- karvinského revíru a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a hornických kamarádů. Smuteční obřad byl doplněn fotografickými snímky z celého života pana Prof. Ing. Jiřího Grygárka CSc.

Album

 

Honění krále ve Lhotce u Ostravy

Album

 

Den Dětí v Hornickém muzeu Ostrava- Landek Park

Nadace LANDEK Ostrava uskutečnila návštěvu zapsaného spolku Balónek při plnění Nadačního programu pro rok 2023 u příležitostí Dne dětí v Hornickém muzeu Landek Park – Dolní oblasti Vítkovice. Tento projekt byl určen především pro školní a předškolní mládež.

Album

Plenární schůze Klubu přátel hornického muzea Ostrava

Podle ročního plánu akcí se dne 2. 5. 2023 se uskutečnila Plenární schůze KPHMO v Kulturním domě Samostatné městské části Ostrava- Petřkovice. Celou schůzi řídil předseda KPHMO pan Jiří Kunčický, který přednesl úvodní zprávu o činnosti KPHMO. Pak předal slovo panu Ing. Kohoutkovi o hospodaření KPHMO. Následovalo předání nejvyššího hornického vyznamenání Český Permon panu Prof. Ing. Ivo Černému CSc., a medailí významným hornickým osobnostem.

Album

 

134. Celostátní Skok přes kůži ve městě Hodonín

Dne 28. 4. 2023 se konal již 134. Celostátní Skok přes kůži tentokrát v Hodoníně. Tato akademicko – hornická tradice z počátku 19. století je spjatá s přijetím studentů do cechu hornického aneb Skok přes kůži na Hornicko – geologické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, přičemž kůže symbolizuje hornictví, na kůži si horník sedal a proto studenti do dnes skáčou přes kůži. Součásti programu je průvod městem, kdy fuksové(studenti) hledají „nadlišáka“,který je dovede do „Nory“- místo konání skoku – Kulturní dům Hodonín, za doprovodu hornických písní- karmín- interpretovanými „smečkou“(kapelou) vedenou Kantorem. Celou akci řídí „Slavné, Vysoké a Neomylné Prezidium“. Nositelem této tradice je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava společně se Severočeskými doly, Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu, Sdružením hornických a hutnických spolků České republiky a Nadaci LANDEK Ostrava.

Album

 

4. Přednáška v Klubu přátel hornického muzea Ostrava

V měsíci dubnu (4. 4. 2023) se uskutečnila v Kulturním domě v Petřkovicích velice zajímavá hornická beseda ostravské pobočky Klubu přátel hornického muzea Ostrava na téma Přítomnost a budoucnost státního podniku DIAMO na Ostravsku. Velice poutavě přednesl Ing. Libor Jalůvka , MBA, vedoucí Odboru přípravy a realizace útlumu ze státního podniku DIAMO, odštěpného závodu ODRA.

Album

 

Poslední rozloučení a vynikajícím báňským odborníkem panem Ing. Juliusem Hünerem

23. 2. 2023 se konalo poslední rozloučení ve Farním kostele Sv. Jana Křtitele ve Frýdku-Místku s panem Ing. Juliusem Hünerem. Hornická obec přišla o dalšího významného báňského odborníka a havířského kamaráda, protože dne 27. 9. 2022 došlo na křižovatce v Šenově u Havířova k závažné dopravní nehodě při níž zahynul Ing. Josef Vilím(1932 -2022)n a druhý den pan Ing. Jaromír Pěch (3936 -2022) a apolujezdec pan Ing. Julius Hüner byl hospitalizován ve fakultní nemocnici v Ostravě Porubě, dále byl převezen na LDN Orlová – Lutyně a do hornického nebe nás opustil 3. 3. 2023 v úctyhodných 95 létech.
Narodil se ve Slezské Ostravě mamince Rozálii(nar. 12.2. 1900) a tatínkovi Františkovi(nar. 27.11.1995) jako jediné dítě. V roce 1947 maturoval na Českém reálném gymnáziu(dnešní Matiční gymnázium Dr. Šmerala) v Ostravě. Vysokou školu báňskou absolvoval s vyznamenáním v roce 1951. Pracoval v různých technických funkcích, když byl na Velkodole Julius Fučík v Petřvaldě dělnický ředitel a úderník pan Jaroslav Miska, tak pan Ing. Julius Hüner byl nejmladší hlavní inženýr v revíru. V roce 1961 se pan Jaroslav Miska stal generálním ředitelem OKR a pan Ing. Julius Hůuner se stal ředitelem celého velkodolu. Pak přišel srpen 1968 a poté prověrky v roce 1969 a pan Ing. Hüner byl odvolán z funkce ředitele. Byl propuštěn a nastoupil na Důl Ostrava jako technik v Odboru technického rozvoje(příprava výroby), kde pracoval až do roku 1990.
Se svou manželkou Olgou (1935-2020), která byla učitelkou, má dva syny Petra a Tomáše. Měl stále plno entuziasmu, spoustu plánu do budoucna, které však již nestačil uskutečnit. V naších srdcích však bude žít i nadále, za to všechno co pro nás udělal a jaký byl.
Čest jeho památce !
Zdař Bůh ! ! !

Album

 

 

Březnová Výroční členská schůze Klubu hornických důchodců Dolu František (dříve Prezident Gottwald)

10.3. 2023 se konala Výroční členská schůze Klubu hornických důchodců dolu František, kterou moderovala paní Mgr. Milena Twardziková v tradičním zařízení „DOMEČKU“, které vzniklo z původní mateřské školky. Následovalo velice krásné netradiční zahájení pěveckým združením “ Slavíci“z hornickou hymnou a dalšími hornickými písněmi. Zprávu o činnosti KHDDF za rok 2022 přednesl jeho předseda pan Roman Konopka, kde zhodnotil a vyzvedl práci mnoha členů a také práci kronikáře pana Karla Mareše. Zjistil jsem, že na výroční schůzi byla k dispozici již 3 kronika Klubu, protože 2 jsou popsané. Tak chci Vám představit alespoň úryvkovitě na jaké úrovni a kvalitě je tato kronikářská činnost prováděna. Zachyceno pouze namátkově a jsem rozhodnut, že se svolením předsedy panem Romanem Konopkou zdokumentuji všechny 3 kroniky v plném rozsahu, protože zpracování, kresby a především písmo je na vysoké úrovní. Následovalo představení různých komisí a úprava právního postavení klubu. Vystoupil jako host pan Ing. Vilém Uher předseda koordinačního výboru hornických důchodců OKD s informaci o odeslání protestního dopisu k protiprávní změně valorizací důchodů. Také předseda KHDDF pan Roman Konopka vyzval zúčastněné k uctění úmrtí bývalých členů minutou ticha.

Album

 

Březnová přednáška v Klubu přátel hornického muzea Ostrava

7. 3. 2023 se uskutečnilo setkání členů Klubu přátel hornického muzea Ostrava. Setkání zahájil předseda KPHMO pan Jiří Kunčický. Následovala kulturní vložka 3 hornických písní s kytarou pana Bohumila Holuba. Následovala přednáška paní Mgr. Jarmily Černé metodičky popularizačních síti Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava.

Album

 

Klub Hornických důchodců Dolu František – Havířské bálování

Dne 3. 2. 2023 se uskutečnilo v Klubu Hornických Důchodců Dolu František(KHD DF) již tradiční HORNICKÉ BÁLOVÁNÍ v jejich zařízení „Domečku“ v Horní Suché okr. Karviná. Celou akci řídil předseda KHD DF pan Roman Konopka, kde uvítal přítomné a pana Ing. Jiřího Kunčického s manželkou, předsedou Klubu přátel hornického muzea Ostrava, pana Ing. Viléma Uhra za Krajskou koordinační komisi a ing. Jaroslava Kubánka za Nadaci LANDEK Ostrava. Následně představil dirigenta orchestru Májovák pana Ing. Bystroně, který v loňském roce obdržel nejvyšší hornické vyznamenání “ Český Permon“. Pan Ing. Bystroň seznámil přítomné jak vznikl pěvecký soubor “ Kuferkoři“ v překladu ze slezkého nářečí“Přistěhovalci“ protože přišli na Slezsko s kufrem. Jinak se jim také říká“ X- tet“protože nikdo neví kolik se jich sejde. První vystoupení měli v roce 2014 na Dole Michal- dříve Petr Cingr. V nádherné atmosféře zazpívali velikou směs hornických písní a všichni přítomní zpívali s Májováky. Pak pokračovalo tradiční bálování s panem Rybou, kdy byla volná zábava.

Album

 

 Valná hromada koordinačního výboru hornických důchodců OKD

Dne 14. 2. 2023 se od 10.00 hodin konala v zařízení Klubu hornických důchodců Dolu František „Domeček“ v Horní Suché, Valná hromada Koordinačního výboru hornických důchodců Ostravsko- karvinského revíru, kterou moderoval pan Rostislav Grim, předseda Klubu krojovaných horníků Dolu František. Uvítal předsedu KV pana Ing. Viléma Uhra, který uvítal hosty – paní PHDr. Miladu Halíkovou za RS pro oblast Karviná, starostu obce Horní Suchá pana Ing. Jana Lipnera a tajemníka Nadace LANDEK Ostrava Ing. Jaroslava Kubánka. Následovala zpráva o činnosti Koordinačního výboru za uplynulé období. Pan Jan Popowycz přednesl zprávu o hospodaření za uplynulé období. Pan Ing. Drobík přednesl zprávu o činnosti revizní komise. Předseda Klubu hornických důchodců Dolu František pan Roman Konopka přednesl zprávu mandátové a volební komise. Závěrem byl zvolen nový Koordinační výbor.

Album

 

Klub Přátel Hornického Muzea Ostrava- přednáška – Geologický pavilon

První úterý v měsíci únoru se konala v Klubu přátel hornického muzea(KPHMO) přednáška na téma : Geologický pavilon pana Prof. Pošepného na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Zahájení provedl předseda KPHMO pan Jiří Kunčický. Následovala tradiční kulturní vložka pana Bohumíra Holuba se zpěvem hornických písni. Přednášejícím byla paní Ing. Martina Polášková vedoucí geologického pavilonu VŠB -TU Ostrava, která velice poutavým výkladem-bylo by slyšet upadnout špendlík- vyprávěla celou historii sbírek, od Báňské akademie v Příbrami přes Hornicko Geologickou Fakultu na Slezské Ostravě- Hladnově – Geologický pavilon a suterén kolejí na Hladnově, kde byly sbírky Ing. Pošepného až po současnost v Ostravě Porubě. Také seznámila přítomné se současnosti – péče o studenty – akce pro studenty středních, základních i mateřských škol a proti tomu i univerzitní studium pro III. věkovou kategorii. Blíže vám ukážou fotografie, které měla připravené paní Ing. Martina Polášková, ale nebylo možno je promítnout na plátno z technických důvodů.

Album

 

 

Klub Hornických důchodců Dolu František – Havířské bálování

Dne 3. 2. 2023 se uskutečnilo v Klubu Hornických Důchodců Dolu František(KHD DF) již tradiční HORNICKÉ BÁLOVÁNÍ v jejich zařízení „Domečku“ v Horní Suché okr. Karviná. Celou akci řídil předseda KHD DF pan Roman Konopka, kde uvítal přítomné a pana Ing. Jiřího Kunčického s manželkou, předsedou Klubu přátel hornického muzea Ostrava, pana Ing. Viléma Uhra za Krajskou koordinační komisi a ing. Jaroslava Kubánka za Nadaci LANDEK Ostrava. Následně představil dirigenta orchestru Májovák pana Ing. Bystroně, který v loňském roce obdržel nejvyšší hornické vyznamenání “ Český Permon“. Pan Ing. Bystroň seznámil přítomné jak vznikl pěvecký soubor “ Kuferkoři“ v překladu ze slezského nářečí „Přistěhovalci“ protože přišli na Slezsko s kufrem. Jinak se jim také říká“ X- tet „protože nikdo neví kolik se jich sejde. První vystoupení měli v roce 2014 na Dole Michal- dříve Petr Cingr. V nádherné atmosféře zazpívali velikou směs hornických písní a všichni přítomní zpívali s Májováky. Pak pokračovalo tradiční bálování s panem Rybou, kdy byla volná zábava

Album