Header Image

Rozloučení s Miroslavem Šmídem bylo v pondělí 14. řijna 2019 se rozvětvená rodina a veřejnost. rozloučila s Ing. Miroslavem Šmídem v obřadní síni krematoria  ve Slezské Ostravě. Z významných osobností byli přítomni.  Ing. Petr Rojiček za Klub přátel hornického muzea, jehož někteří členové postavili čestnou stráž v hornických uniformách. Dále to byl Ing. Martin Juroška, Ph.D., starosta městského obvodu Ostrava-Michálkovice, zástupce farního úřadu a správy katedrály Božského Spasitele v Moravské. Ostravě Zdeněk Poruba s kolegyní a Antonín Bárta za VVUU Ostrava-Radvanice.

Soukromou, ale také významnou osobností byl Daniel Kulhánek, vnuk spoluzakladatele souboru Slezskoostravské Sedmičky. Vzpomínal na svého dědečka Františka Kulhánka, po kterém v důsledku jeho nástupu na zákl. vojenskou službu převzal organizaci činnosti Sedmičky právě Ing. Miroslav Šmíd, spolu s Láďou Dragonem, Jiřím Masným, Ludvíkem Kuskou a za pomoci dalších kamarádů a členů.

Členové „Sedmičky“, kteří ještě udržují její tradici pravidelnými schůzkami a vzpomínkami, se rozloučili s panem Mirkem věncem, smutečním proslovem a hornickým pozdravem Zdař Bůh.

Pan Ing. Miroslav Šmíd odešel s čistým svědomím, ale i přes pokročilý vék trochu předčasně, protože se nedožil 75. výročí založení milované Sedmičky.

Členové Slezskoostravské sedmičky

ROZLOUČILI JSME SE
Ing. Miroslav Šmíd

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás dne 8. října 2019 navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, tchán, dědeček, pradědeček, prapradědeček, švagr a strýc, pan

Ing. Miroslav Šmíd

zarmoucená rodina

VZPOMÍNÁME

O těžbě, kultuře a společenských vztazích v hornických regionech

Zdař Bůh,
v úterý 3.12.2019, v předvečer svátku sv. Barbory, bude v katedrále Božského Spasitele v Ostravě, v 18 .00 hodin sloužena mše svatá – rekviem za pana Miroslava Šmída.
Zdeněk Poruba
Senioři roku Ostrava z roku 2014
Vyznamenaný jako senior roku 2014 Ostrava

Jak jsme ho znali

 

 

 

Rubriky

×
Show

Myšlenky člověka mohou být hluboké, přesto však zcela nesmyslné! (Nikola Tesla)

Žádný dobrý nápad nesmí zapadnout, žádný hloupý nápad nesmí projít.