Jeremenko naplnilo šanci

V novodobé historii Dolu Jeremenko na tzv. vodní jámě už uběhlo víc než 15 let.
Výpust potrubím čerpané důlní vody do Ostravice

My, lidé, říkáme, že se jedná o jednu generaci, protože v 15 jsme dostali občanský průkaz a cítili jsme se dospělí. První roztočení důlních ponorných čerpadel firmy KSB v hloubce 628 m pod povrchem proběhlo 1. srpna 2001 v 9.53 hod. Od této doby už čerpadla vyčerpala celkem 73 425 819 m3 (sedmdesát tři miliónů kubíků) důlní vody a každý další den přibývá k tomuto číslu více než 14 000 m3 důlní vody.

 Dnes by už byla například z beskydské přehradní nádrže Šance naše čerpaná voda přetékala přes hráz, protože objem této nádrže je 61,8 mil m3 vody. Ve skutečnosti naše čerpaná voda putuje v potrubí do asi 900 metrů vzdálené řeky Ostravice, ještě v Ostravě se spojí s řekou Odrou a ta končí v dalekém Baltickém moři.


Část trasy potrubí z Jeremenka do Ostravice

Místo původně plánovaných 4 ks čerpadel byla nasazena a do provozu dána jen dvě čerpadla o výkonu 1600 kW a objemovém průtoku 170 l/s, při výtlačné výšce 670 m. Čerpadla se pravidelně mění po dvouletém provozu, pokud nenastane porucha.

Od nákupu celkem pěti kusů těchto ponorných čerpadel už uběhlo 22 let. Odborným zacházením a pravidelnými opravami ve výrobním závodě německého Homburgu se dosud daří řešit nepřetržité čerpání bez dalšího nákupu nových čerpadel. Předpokládáme, že se stávajícím stavem čerpadel, pokud nedojde k nečekané poruše, vydržíme po celou dobu životnosti vodní jámy Jeremenko.

Na závěr je potřeba si popřát, aby plánovaný provozní režim probíhal v bezporuchovém provozu.

Miroslav Ševčík
úsek mechanika, o. z. ODRA

0 0