Kalendárium 2017

Kalendárium  hornického spolku Klub přátel hornického muzea v Ostravě za rok 2017

LEDEN    
3.ledna Přednáška a beseda v Kulturním domě Městského obvodu Ostrava-Petřkovice. Prof. Ing. Jan Schenk, CSc.: Obecní vodovody ve starověku. Účast 65 členů KPHMO, pobočky Ostrava  
9. ledna Přednáška a beseda v Domě kultury Petra Bezruče v Havířově. Ing. Miroslav Mynář: 10. výročí ukončení těžby na Dole Dukla. Účast 52 členů KPHMO, pobočky Havířov a hostů..  
10. ledna Vystoupení J. Čihaře v přímém vysílání ČT od Dolu Dukla k 10. výročí posledního vozíku na Dole Dukla. Účast: J. Čihař.  
16. ledna Vernisáž výstavy „Uhlí na Ostravsku“ ve Stálé hornické expozici Městské knihovny Havířov ve Společenském domě Reneta. Účast 45 členů KPHMO, pobočky Havířov a hostů  
25. ledna

Přednáška a beseda v Regionální knihovně Karviná-Fryštát: Stanislav Kuba, předseda pobočky Karviná: Historie obce Stonava, Účast 26 členů karvinské pobočky KPHMO.

 

     
ÚNOR    
2. – 22. února

Inventarizace artefaktů ve Stálé hornické expozici Městské knihovny Havířov (cca 46 hod, 1650 artefaktů). Provedli: Ing. Karel Bailotti, Jaroslav Čihař, Petr Hýsek, Josef Kopecký, Vladimír Vlček:.

 

8.února

Magistrát Havířova náměstek Ing. Karel Šlachta: Jednání o rozšíření Stálé hornické expozice. Jaroslav Čihař, Ing. Dagmar Čuntová.

 

13.února

Přednáška a beseda v Domě kultury Petra Bezruče v Havířově. Stanislav Kuba: Historie hornictví v Karviné. Účast 71 členů KPHMO, pobočky Havířov a hostů.

 

22. února

Přednáška a beseda v Domě kultury Petra Bezruče v Havířově. Stanislav Kuba: Historie hornictví v Karviné. Účast 71 členů KPHMO, pobočky Havířov a hostů.

 

22. února až 8. listopadu

Marie Szottková, Růžena Kožušníková, Jaroslav Čihař: Autorská čtení a besedy s žáky MŠ a ZŠ (22 tříd, 362 žáků).

 
     
BŘEZEN    
7. března

Přednáška a beseda v Kulturním domě Městského obvodu Ostrava-Petř Ing. Libor Jalůvka: 15 let činnosti DIAMA, s. p. pro OKR. Účast 62 členů KPHMO, pobočky Ostrav

 
6. března Jednání u starostky Slezské Ostravy MVDr. B. Jelonkové o další spolupráci.
Za Klub se zúčastnili prof. Jiří Grygárek a Karel Slíva.
 
9. března

Státní okresní archiv v Karviné, Vernisáž výstavy KPHMO „Uhlí na Ostravsku“ přednáška předsedy pobočky ke knize „Historický vývoj hornického města Karviná“. Účast 28 členů karvinské pobočky a 5 zástupců výboru Klubu.

 
10. března

Exkurze členů KPHMO, pobočky Havířov v Zámku Sobotín. Účast Jaroslav Čihař, Ing. Jaroslav Gongol, Ing. Miroslav Mynář, Ing. Milan Šlachta.

 
13. března Přednáška a beseda v Domě kultury Petra Bezruče v Havířově. Jan Siuda: Vodní záchranná služba ČČK na Těrlické přehradě. Účast 52 členů KPHMO, pobočky Havířov a hostů.  
21. března Účast na pietním aktu 45 výročí havárie na Dole ČSA. Účast: J. Čihař, J. Minka.  
24. března Výroční zasedání spolku Rozkvět v Sedlištích. Účast za KPHMO 6 členů.  
30. března

Projednání žádosti o finanční příspěvek na vydání publikace. Jednání na HTS Havířov (Karel Budin, Jaroslav Čihař).

 
     
DUBEN    
10. dubna

Přednáška a beseda v Domě kultury Petra Bezruče v Havířově. Jiří Vavřík: Tajemství života včel a jeho zákonitosti. Účast 52 členů KPHMO, pobočky Havířov a hostů.

 
21. dubna

Konsilium SHHS-ČR v Rudolfově k udělování cen „Český Permon“. Účast za KPHMO Sisr, S. Kuba, J. Kunčický.

 
24. dubna

Přednáška a beseda v Domě kultury Petra Bezruče v Havířově. Stanislav Kuba: Výstavba a likvidace Karvinských šachet. Účast 52 členů KPHMO, pobočky Havířov a hostů.

 
26. dubna 

Přednáška a beseda v Regionální knihovně Karviná-Fryštát. Monika Danková, redaktorka televize POLAR: Regionální televize POLAR. Účast 30 členů KPHMO pobočky Karviná. Reportáž z besedy byla vysílána od 3. května 2017 v regionálních zprávách.

 
     
KVĚTEN    
2. května

Plenární schůze KPHMO v Ostravě Petřkovicích. Účast 80 členů KPHMO a hostů.

 
15. května

Přednáška a beseda v Domě kultury Petra Bezruče v Havířově. Josef Durčák: Výstavba pohraničního opevnění v 1936-1938 na Ostravsku a Opavsku. Účast 56 členů KPHMO, pobočky Havířov a hostů.

 
31. května  : Přednáška a beseda v Regionální knihovně Karviná-Fryštát. Ing. Petr Kaisar: Letecká technika. Účast 22 členů karvinské pobočky.  
     
ČERVEN    
9. června

Skok přes kůži pořádaný Magistrátem města Karviná. Účast Stanislav Kuba, předseda pobočky Karviná.

 
10. června Klubový zájezd karvinské pobočky: Zlín, Muzeum Tomáše Bati. Účast 26 členů karvinské pobočky KPHMO, včetně rodinných příslušníků.  
12. června

Přednáška a beseda v Domě kultury Petra Bezruče v Havířově. Jaroslav Špalt, Ing. Jaroslav Gongol, Ing. Miroslav Mynář: RS Sobotín, zámecký resort Sobotín včera, dnes a zítra. Účast 67 členů KPHMO, pobočky Havířov a hostů.

 
16 – 18. června Chomutovské krušení. 21. Setkání hornických měst a obcí ČR v Chomutově. Vypraven autobus s 38 členy Klubu. Finanční podpora Nadace OKD a Nadace Landek Ostrava.  
30. června 5. Setkání členů regionálních hornických spolků na obnovené oslavě svátku sv. Prokopa v ostravské katedrále Božského spasitele. Celková účast cca 45 účastníků, z toho 14 z KPHMO  
     
ČERVENEC    
7. července

Účast na pietním aktu k výročí tragédie na Dole Dukla v Havířově. Areál Dolu Dukla. Účast 56 členů KPHMO, pobočky Havířov a hostů.

 
8. července Účast na oslavách 90. výročí založení KKH Barbora v Karviné. Účast 5 členů KPHMO Pobočky Karviná a 3 členů pobočky Havířov.  
     
ZÁŘÍ    
9. září Zahájení výstavy ke Dni horníků na Dole Petr Bezruč. září: Den horníků v Petřvaldě. Účast 2 členů karvinské pobočky.  
11. září

Přednáška a beseda v Domě kultury Petra Bezruče v Havířově. Jiří Drahoňovský: Nové poznatky z ražby tunelů na Slovensku. Účast 45 členů KPHMO, pobočky Havířov a hostů.

 
14. září Den horníků v Petřvaldě 14. září organizovaný – KPHMO. Účast 35 členů karvinské pobočky.  
     
ŘÍJEN    
9. října Přednáška a beseda v Domě kultury Petra Bezruče v Havířově: Václav Kabourek: Hornictví a numismatika.  Účast 59 členů KPHMO, pobočky Havířov a hostů.  
21. října Klubový zájezd Karvinské pobočky: Chotěbuz Archeopark. Účast 18 členů KPHMO pobočky Karviná.  
     
LISTOPAD    
6. listopadu Stálá hornická expozice Havířov. Křest básnické sbírky Jaroslava Minky. Účast 35 členů KPHMO, pobočky Havířov a hostů.  
13. listopadu Přednáška a beseda v Domě kultury Petra Bezruče v Havířově: Milan  Pěgřimek : Aljaška – Denali (Mt Mc. Kinley). Účast 73 členů pobočky Havířov a hostů  
24 -25. listopadu

Zasedání Valné hromady SHHS-ČR s exkurzí v DIAMO, s. p. Účast: předseda a jednatel Klubu.

 
30. listopadu

Přednáška a beseda v Regionální knihovně Karviná-Fryštát Karel Budin: Petřvaldská dílčí pánve Účast všech 35 členů karvinské pobočky.

 
     
PROSINEC    
5. prosince

Oslava svátku svaté Barbory v Landek Parku v Ostravě Petřkovicích. Křest knihy Marie Szottkové : Pohádky o permonících ostravských šachet. Vyd. KPHMO 1997,ISBN 978-80-87468-16-6, Účast 103 členů KPHMO a hostů.

 
¨7. prosince

Klubová Barborka Karvinské pobočky KPHMO 2017, Restaurace Baron Karviná Fryštát. Účast 39 členů Karvinské pobočky a hostů.

 
9. prosince

„Skok přes kůži“ ve Stonavě. Účast dvou „uniformovaných“ členů pobočky Karviná, tří členů pobočky Havířov a dvou členů pobočky Ostrava.

 
18. prosince Výjezdní zasedání výboru KPHMO v Hornické expozici v Havířově. Účast šest členů výboru a dva jubilanti – členové havířovské pobočky.  
 

Tento kalendářní výčet aktivit KPHMO není vyčerpávající. Jeho členové se např. účastní společenského života v místech bydliště, oslav jubileí členů i pietních akcí, vč. posledního rozloučení svých zesnulých  hornických kolegů .Účastní se  a podporují další formy zachování hornických tradic jako je informování do veřejného tisku,rozhlasu a TV apod.

 

Výbor KPHMO, předseda Ing. Petr Rojíček