Kompletní foto se zdravicí

Krásné vánoce plné pohody, prožité v rodinném kruhu, mezi přáteli ve společnosti, v novém roce pak zdraví štěstí a splnění všech tužeb Vám přejí členové Klubu přátel hornického muzea v Ostravě, výbor klubu a předseda Jiří Kunčický

0 0