Lidské chyby dokáže metan krutě ztrestat

Lidské chyby dokáže metan krutě ztrestat

V souvislosti s květnovým  bezpečnostním heslem – Metan chyby neodpouští, poučme se z minulosti! – apeloval odbor řízení bezpečnosti OKD především na lidský faktor. Ten totiž sehrál roli ve třech posledních mimořádných událostech se zapálením důlního plynu CH4, při němž byli v revíru zraněni horníci.

Případy měly společné jmenovatele
• staly se na dovrchních ražbách,
• probíhaly zde přibírky kamene,
• na čelbách docházelo k výlomům,
• CH4 nebyl řádně vyhledáván a měřen,
• chyboval lidský činitel.
„V případě z 5. září 2006 zaměstnanci nezaložili volné prostory nad výztuží a měli závady na provedení separátního větrání, neměli funkční přídavné větrání, nesprávně překryli lutnový tah, který byl navíc v nepovolené vzdálenosti od čelby,“ komentoval vedoucí odboru Pavel Zajíček zapálení CH4 na čelbě 14 003 v Dole ČSA – závodě Jan-Karel. Popáleniny tehdy utrpěli dva přípraváři.

Tři raziči pak byli zraněni 28. února 2008 v Dole ČSM – Jih. „Na čelbě 402 342/2 neodebíral směnový předák přenosný metanoměr. Toto čidlo ani tento metanoměr tudíž nebyl umístěn v zorném úhlu obsluhy kombajnu AM 75. Kontinuální metanoměrné čidlo MTA zůstalo šest a půl metru od čelby na jejím boku, což bránilo změření skutečné koncentrace plynu a vypnutí elektrického proudu,“ pokračoval Zajíček.


To dokázala ve zkušební štole šestiprocentní koncentrace CH4.

Nejtragičtější následky měl bohužel poslední případ ze 6. srpna 2015 v Důlním závodě 1 – Darkov, kde na čelbě 240 561.1 utrpěli z pěti postižených zaměstnanců tři zranění smrtelná. „Přibližně dvě a půl hodiny před událostí přitom osádka řešila a hlásila zvýšenou
koncentraci metanu bez přítomnosti směnového technika. I když zde zjistili nad dvě procenta metanu, osádka nebyla odvolána a pokračovala v práci. Čidlo MTA se těsně před mimořádnou událostí nacházelo dokonce až sedm metrů od čelby,“ upozornil Zajíček.

Ten rovněž poukázal na skutečnost, že všechny šachty OKD jsou kvůli metanu zařazené do kategorie Plynující doly II. třídy nebezpečí. To znamená, že výstupy CH4 vytvářejí podmínky pro vznik smrtelných rizik: udušení, zapálení, exploze. „Naštěstí jsme v souvislosti s výbuchem metanu zaznamenali mimořádnou událost v revíru naposledy před necelými sedmadvaceti lety. Tehdy zemřelo v Dole 1. Máj – lokalitě Barbora třicet horníků,“ poznamenal vedoucí odboru řízení bezpečnosti.

0 0