Ocenění pro báňské záchranáře v Ostravě

Ocenění pro báňské záchranáře v Ostravě
Předseda ČBÚ Martin Štemberka předává zlatý Záchranářský záslužný kříž Václavu Vávrovi

V síni tradic Dolu Anselm na ostravském Landeku proběhlo koncem minulého roku slavnostní oceňování báňských záchranářů. Předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka předal Záchranářské záslužné kříže 22 záchranářům. Mezi vyznamenanými byli záchranáři pracující na dolech společnosti OKD, záchranáři ostravské HBZS a také dva naši kolegové, zaměstnanci DIAMO, s. p., o. z. ODRA. Václavu Vávrovi byl udělen zlatý Záchranářský záslužný kříž a Miloš Hlavička dostal bronzový Záchranářský záslužný kříž.

Václav Vávra

Pan Václav Vávra byl po nástupu na Důl František v Horní Suché v roce 1984 zaměstnán na úseku vrtných služeb jako vrtmistr, od roku 1986 se po absolvování kurzu záchranářů stal členem stálé hlídky ZBZS, v roce 1991 absolvoval kurz mechanika. Po útlumu Dolu František přešel v roce 2002 pan Vávra na DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA v Ostravě.

Na udělení vyznamenání byl navržen za příkladné a iniciativní plnění úkolů v báňském záchranném sboru, a to jak při práci na zajištění bezpečnosti dolu, tak také v záchranářských zásazích na Dole Doubrava, Darkov a František. Nutné je rovněž zmínit jeho aktivní zapojení při zásazích bezprostředně souvisejících s ochranou obyvatel a majetku při nekontrolovaných výstupech metanu v oblastech s již ukončenou hornickou činností a při kontrolách a údržbě zlikvidovaných hlavních důlních děl.

Miloš Hlavička

Pan Miloš Hlavička se vykonáním zkoušky na báňského záchranáře dne 20. listopadu 1992 stal členem stálé hlídky ZBZS na Dole Jeremenko a od roku 2002 pak členem ZBZS DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA v Ostravě. V roce 2015 absolvoval 10 denní speciální výcvik pro vedoucí ZBZS na HBZS v Ostravě-Radvanicích. V současnosti vykonává funkci mechanika degazace, požárního důlního.

Na udělení vyznamenání byl navržen za příkladné a iniciativní plnění úkolů v báňském záchranném sboru, a to jak při práci na zajištění bezpečnosti dolu, tak také v záchranářských zásazích na dole. Rovněž je u něj nutno zmínit jeho aktivní zapojení při zásazích bezprostředně souvisejících s ochranou obyvatel a majetku při nekontrolovaných výstupech metanu v oblastech s již ukončenou hornickou činností a při kontrolách a údržbě zlikvidovaných hlavních důlních děl.

Resortní medaile „Záchranářský záslužný kříž“ se uděluje za výjimečné zásluhy při záchraně života nebo majetku projevené při zásahu báňských záchranářů, při cestě k zásahu nebo při výcviku. Může být udělena i za zvláštní zásluhy o zvýšení odborné úrovně báňské záchranné služby nebo záchranářské taktiky, a to při splnění podmínky nejméně 10 let činnosti v báňské záchranné službě. Medaile uděluje a předává předseda Českého báňského úřadu.

Oběma výše jmenovaným kolegům a kamarádům chci upřímně poděkovat jménem státního podniku DIAMO za jejich práci v kolektivu záchranného sboru. Jsem rád, že jsem mohl být přítomen slavnostního aktu a připojit se tak k prvním gratulantům po předání ocenění. Zároveň se chci touto cestou rozloučit s panem Václavem Vávrou, který po více než třicetileté praxi ve sboru ukončil svou aktivní činnost a k 1. lednu 2019 odešel do zaslouženého důchodu. Václave, přeji ti pevné zdraví a užij si důchodový odpočinek co možná nejdéle.
Zdař Bůh!

Ing. Radovan Rudický, Ph.D.
vedoucí odd. větrání, ZBZS
a degazace, o. z. ODRA

0 0