Od pokIesových kotlin do Antarktidy

Zájemci o hornická témata besedovali s Ivem Černým a Jiřím Ščučkou Besedy Klubu přátel Hornického muzea OKD lákají jí svou tématickou pestrostí OSTRAVA/HAVÍŘOV (vi) Klub přátel Hornického muzea OKD uspořádal v minulých dnech dvě akce pro své členy i zájemce o převážně hornickou problematiku z řad veřejnosti. Zatímco v petřkovickém muzeu se beseda konala už po 119., v havířovském Kulturním domě Petra Bezruče jsou členové místní pobočky se svými aktivitami na samém počátku.

Klub 6.3.2007Hlavním bodem ostravského programu byla avizovaná přednáška Iva Černého o vlivech hlubinného dobývání vání na povrch, konkrétně v karvinském regionu. Uznávaný báňský odborník a laureát medaile Jiřího Agricoly se před zcela zaplněným sálem výstavní vily muzea pustil do problematiky úzce související s hornictvím. Je důsledkem těžby černého uhlí hluboko v podzemí a projevuje se většími či menšími deformacemi zemského povrchu i destrukcemi staveb. Jak přednášející zdůraznil, přes ukončení těžby v ostravské dílčí pánvi v roce 1994 se mírné poklesy budou také zde projevovat ještě léta. V činné karvinské části OKR jsou mocné sloje dobývány převážně na zával. Krajina na mnoha místech poklesla i o několik desítek metrů. Příkladem může být proslulý „šikmý“ kostel sv. Petra z Alcantary při vjezdu do Karviné. Profesor Černý se obšírně věnoval realizaci a výsledkům studie o dobývá ní a hranicích vliv těžby podpořené Českým báňským úřadem. Popsal systém měření pomocí stanic, nivelačních bodů a pozorovacích tras v okolí šachet a některých místech Karvinska.

Pobočka klubu v Havířově si pozvala k besedě vědeckého pracovníka Ústavu geoniky Akademie věd ČR Jiřího Ščučka, který vyprávěl o své pouti lodí do Antarktidy. Více než pět desítek posluchačů se dozvědělo mnoho zajímavých poznatků z oblasti kolem jižního pólu zeměkoule, včetně autorem pořízených videozáběrů. Člen výboru pobočky Milan Nogol vysoce ocenil, že účastníci akce se mohli podívat za hranice všedních dnů a už se těší na další setkání, které se uskuteční v pondělí 2. dubna. Mezi havířovské klubisty zavítá Georges Takla, účastník loňského Světového hornického kongresu v Íránu.

0 0