Poděkování prezidenta

Poděkování prezidenta


Poděkování prezidenta České republiky Václava Klause Klubu přátel hornického muzea v Ostravě .

Klub přátel Hornického muzea v Ostravě vydal další zajímavou publikaci pojmenovanou Ekologie a hornická činnost.

Komu se poštěstí, aby mu poděkoval samotný prezident republiky Václav Klaus?! Vlastnoručně psaného díku od hlavy státu se přednedávnem dostalo Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě. Prezident tak reagoval na nově vydanou publikaci, kterou mu členové klubu zaslali s průvodním dopisem.

Pod názvem „Ekologie a hornická činnost“ ji vydal u příležitosti svého 20. výročí Klub přátel HMO v edici Hornictví včera, dnes a zítra. „Autorský kolektiv bývalých vedoucích pracovníků OKR se jejím prostřednictvím pokusil objektivizovat negativní vlivy hlubinného dobývání uhlí na ekologii a životní prostředí v konfrontaci s celospolečenskými potřebami a eliminování těchto vlivů s přihlédnutím k ekonomickým možnostem,“ říká jeden z autorů Zdeněk Dombrovský. „Bohužel, často některá média jednoznačně zdůrazňují pouze negativní stránky těžby, aniž jsou jako protiváha poskytnuty pozitivní, stejně relevantní informace. Příklady řady obcí ukazují, že lze sladit potřeby společnosti s negativními vlivy dobývání ke spokojenosti občanů na dotčených územích,“ přibližuje obsah knihy Dombrovský.

Část nákladu 118stránkové publikace obsahující množství obrázků a fotografií byla distribuována na řadu institucí, organizací a firem, mj. vybraným politikům a dalším osobnostem, na ministerstva, hejtmanství, magistráty a radnice mnoha měst a obcí, do škol, knihoven, ekologickým organizacím, ale také do redakcí sdělovacích prostředků. „Věříme, že informace zveřejněné v naší publikaci pomohou k objektivnímu pohledu na danou problematiku,“ vyjadřuje své přesvědčení Dombrovský. „Vyšla díky řadě sponzorů, především pak společnosti OKD a Nadace Landek Ostrava,“ doplnil na závěr.

Josef Lys