Polští studenti na o. z. ODRA

Polští studenti na o. z. ODRA
Ve strojovně TS bývalého Dolu Barbora

Na desetidenní stáž podporovanou fondem Evropské unie pro vzdělávání přijelo na o. z. ODRA pět studentů Zespólu Szkól inžynierii Środowiska z polské Toruně. Škola je zaměřená na environmentální inženýrství. Daria, Robert, Dominika, Weronika a Laura Diana studují obor Technik životního prostředí a rekultivace půdy.
Těmto devatenáctiletým studentům byla našimi pracovníky poskytnuta odborná praxe formou přednášek přímo v terénu. Budoucí ekologové se mohli přesvědčit na místech hlavních důlních děl, kde v minulosti byly rozsáhlé důlní areály, které byly po ukončení činnosti začleněny do okolní krajiny, o zahlazování následků po hornické činnosti. Některé objekty se proměnily v muzeální kusy s puncem národní technické památky. Mnohé se nám podařilo, což ocenili i mladí Poláci, ale s některými ekologickými zátěžemi se potýkáme i dnes. Pro nápravu se hledají prvky s novou technologií odpovídající a vyhovující náročným požadavkům dneška. S údivem si studenti prohlédli likvidaci ostravských lagun i heřmanické haldy a také vyslechli jejich historii.

Dopřáli jsme jim i pohled do hlubin země a představili obě vodní jámy, jak ostravské Jeremenko, tak orlovskou Žofii. S tímto důlním zážitkem padla také otázka na metan. Na centrálním řídícím stanovišti – dispečinku – měli možnost se seznámit s rozsáhlým monitoringem, četně okamžitých koncentrací metanu, což bylo pro studenty překvapením. Komunikace byla vedená v polštině, kterou ovládá několik našich pracovníků, ale ani ostatní neměli větší problém s jazykem severních sousedů.

Odlehčením stáže byl výstup na nepřetržitě „vyhřívanou“ ostravskou haldu Ema s Ostravou „jako na dlani“. Nezapomenutelným zážitkem se stal výhled z plošiny jámové budovy bývalého Dolu František, jámy F4 v Horní Suché,kde „naši“ studenti dohlédli až do rodného Polska. Budoucím ekologům přejeme nejen úspěšné zvládnutí studia, štěstí v osobním životě, ale i smysluplná rozhodování o úpravě krajiny naší přírody. Možná, že Daria, Robert, Dominika, Weronika nebo Laura Diana uplatní v budoucnu
některý z ostravských podnětů.

Miroslav Ševčík, o. z. ODRA  

0 0