Přestěhovali památník obětí

Devětapadesáté výročí největšího poválečného důlního neštěstí v tuzemsku si v červenci připomínali kvůli pandemii víceméně jen soukromě pamětníci, kolegové a příbuzní naposledy přímo v areálu Dolu Dukla v Dolní Suché. Šedesát let od tragického požáru se 108 hornickými oběťmi se už bude uctívat na hřbitově  v Havířově-Šumbarku, kam město nechalo pomník přestěhovat.

„Přivítali jsme to, vždyť z Dukly jsou dnes jen památkově chráněné dílny a naše vzpomínky,“ konstatoval předseda klubu důchodců z této šachty Antonín Čejka. Zdůraznil, že pro památník kamarádů bylo kvůli rozvoji průmyslové zóny Dukla třeba najít důstojnější a taktéž veřejně přístupnější místo – to se naskytlo na centrálním havířovském pohřebišti v Šumbarku vedle původní smuteční síně.

„Souhlas s tím udělilo Ministerstvo obrany ČR, náklady uhradila společnost Asental Land a o technickou stránku se postaraly Technické služby Havířov,“ informovala mluvčí havířovského magistrátu Michaela Adamcová. Přesun podporoval Asental coby vlastník pozemků na Dukle i z toho důvodu, že pomník zůstával prakticky nepřístupný uprostřed staveniště, bouraly se tu nevyužívané objekty.

Na šumbarský hřbitov se přestěhoval po nezbytné údržbě, kameník ho rozmontoval a vyčistil, odstranil staré cementové pojiva a takzvaně „oživil“. Na desce památníku je 108 jmen havířů, co zahynuli 7. července 1961 při požáru způsobeném náhodným spuštěním dopravníku, jehož potah se třením zahřál a vznítil. Havířov chce připravit na šedesáté výročí tohoto neštěstí opět tradiční pietní akci.

4 0