Státní podnik DIAMO zahájil přípravu projektu geologických prací pro průzkum zásob zlata na Jesenicku

Státní podnik DIAMO zahájil přípravu projektu geologických prací pro průzkum zásob zlata na Jesenicku

Státní podnik DIAMO zahájil přípravu projektu geologických prací v oblasti zrušeného ložiska ve Zlatých Horách na Jesenicku. Během tří let prozkoumá zásoby zlata na území o rozloze 5,88 km2. Navazuje tak na rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území a dřívější usnesení vlády o využití superstrategických surovin. V první fázi proběhne revize dosavadních výpočtů zásob zlata. Výsledky budou využity pro stanovení aktuálních podmínek využitelnosti ložiska.

„Naším úkolem je hájit veřejné zájmy státu v oblasti využití superstrategických surovin Evropské unie a některých dalších surovin. Tímto projektem pokračujeme v plnění vládních usnesení z roku 2017 týkajících se nerostných surovin. Výsledky pomohou při budoucím rozhodování, pro které bude stěžejní mít dostatek relevantních informací o ložisku a možnostech jeho případného využití,“ řekl Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku DIAMO.

Projekt geologických prací zpracovává státní podnik pro dvě zájmové oblasti průzkumného území ve Zlatých Horách. Jedná se o oblast zlatohorského důlního rudního revíru a území existujícícho odkaliště. Cílem průzkumných prací v etapě vyhledávání ložiska je zhodnotit dříve provedené výpočty zásob zlata a provést nový výpočet zásob s využitím dostatečného množství archivních dat. Konkrétní průzkumné práce státní podnik zahájí po projednání a odsouhlasení projektu s příslušnými úřady, obcemi a vlastníky dotčených pozemků.

V případě získání osvědčení o ložisku odebere státní podnik v etapě průzkumu ložiska technologické vzorky. Ty budou laboratorně testovány s cílem ověřit, jakými postupy lze získat z rudy zlato, a to bez využití technologie kyanidového loužení. Kromě vzorků rud se odeberou i vzorky z odkaliště, které budou testovány na přítomnost zlata v uložených úpravárenských odpadech. Zároveň se ověří obsah dalších strategických prvků.

DIAMO chce na projektu spolupracovat s dalšími subjekty, jako jsou vysoké školy a výzkumné ústavy. Výsledkem navržených geologicko-průzkumných prací bude poskytnutí aktuální informace vládě ČR o možnosti využití zásob zlata a doprovodných prvků na ložisku Zlaté Hory – Západ v prostoru Zlatohorského rudního revíru.

Průzkumné území Zlaté Hory se nachází v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, k. ú. Horní Údolí (okr. Jeseník) a v k. ú. Heřmanovice (okr. Bruntál) v ploše chráněného ložiskového území Zlatohorský rudní revír, v oblasti jižně od města Zlaté Hory. Za nejdůležitější část revíru lze považovat oblast zrušeného ložiska Zlaté Hory – Západ, která je významná přítomností zlata v její centrální části a také přítomnosti polymetalického zrudnění (rudy Cu, Pb, Zn a Ag).

Těžba na ložisku byla ukončena v 90. letech 20. století z ekonomických důvodů a ložisko tak nebylo nikdy dotěženo.

Mohlo by Vás zajímat:
Za hornictvím zlatohorského rudného revíru.
 

0 0