UNIKÁTNÍ SEPARAČNÍ KOMPLEX NA NEJVĚTŠÍ OSTRAVSKÉ HALDĚ SE ROZJÍŽDÍ

UNIKÁTNÍ SEPARAČNÍ KOMPLEX NA NEJVĚTŠÍ OSTRAVSKÉ HALDĚ SE ROZJÍŽDÍ

Profily

DIAMO, státní podnik se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice a zajišťuje produkci uranového koncentrátu pro jadernou energetiku. Provádí sanační a rekultivační práce, spravuje více než 6000 dílčích environmentálních zátěží na celém území ČR. Státní podnik zajišťuje svou činnost v regionech prostřednictvím 4 odštěpných závodů: Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem (TÚU), GEAM v Dolní Rožínce, Správa uranových ložisek v Příbrami (SUL) a ODRA v Ostravě. DIAMO, s. p. celkem k 31. 12. 2016 zaměstnával 2 521 lidí.

Ostravská těžební, a.s. se specializuje na produkci kameniva s širokým spektrem použití především ve stavebnictví. Kamenivo získává hlavně odtěžováním na odvalu Heřmanice v Ostravě. Dále se zabývá tříděním, recyklací a ukládáním inertních odpadů, provádí demoliční práce, zemní práce, hrubé terénní úpravy a rekultivační činnost. Majitelem společnosti je Evropská těžební a.s.

 

0 0