UNIKÁTNÍ SEPARAČNÍ KOMPLEX NA NEJVĚTŠÍ OSTRAVSKÉ HALDĚ SE ROZJÍŽDÍ

UNIKÁTNÍ SEPARAČNÍ KOMPLEX NA NEJVĚTŠÍ OSTRAVSKÉ HALDĚ SE ROZJÍŽDÍ

Společný projekt státního podniku DIAMO a společnosti Ostravská těžební už má konkrétní podobu. Stavba jednoho z nejmodernějších úpravárenských zařízení v Evropě je dokončena a zahájila zkušební provoz. Bude zpracovávat miliony tun těžebního odpadu uloženého na odvalu Heřmanice, který patří mezi největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji.

„Celé zařízení je velmi sofistikované a jeho kapacita umožní efektivní provedení komplexní sanace odvalu. Naším cílem je zabezpečit problémovou lokalitu před termickými jevy, které zde viditelně probíhají už zhruba 20 let, a postupně eliminovat negativní vlivy na zdraví obyvatel i životní prostředí,“ uvedl ředitel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtařík. Odval Heřmanice je jedním z nejstarších a zároveň nejrozsáhlejších míst, kde je uložena důlní hlušina z těžby černého uhlí v 19. a 20. století na Ostravsku. Zaujímá plochu o velikosti 14-ti Václavských náměstí.

„Všechny stavební části komplexu jsou hotové a začínáme zprovozňovat jednotlivé části systému. Naše zařízení má podstatně vylepšenou technologii úpravy haldoviny podle nových poznatků a zkušeností z obdobných zařízení v zahraničí, představuje naprostou špičku ve své třídě a světovém měřítku,“ informoval Josef Gajda, ředitel a předseda představenstva společnosti Ostravská těžební, a.s., která je investorem stavby. Heřmanická homogenizační linka je pilotním projektem společnosti, podobnou plánuje vybudovat i v dalších zemích.


Unikátní separační komplex na likvidaci největší haldy se rozjel.
Stavební objekt sestává ze dvou celků. Jedním je technologická budova ocelové konstrukce o rozměrech 18 x 30 metrů a výšce 34 metrů. Komplex doplňují ocelové lávky pro transport hlušiny a vytříděného materiálu. Ke stavbě patří ještě vrátnice, váhy nákladních aut, myčka aut s uzavřeným vodním okruhem, venkovní sklad, rozvody vody a kanalizace vč. ČOV.

Stavba separačního komplexu byla slavnostně zahájena položením základního kamene loni v červenci. Povolení zkušebního provozu, vydané stavebním úřadem městského obvodu Slezská Ostrava, nabylo právní moci 24. 2. a platí do konce roku. Zahájení plného provozu linky o výkonu 350 t/h je v plánu už koncem jara.

Základním principem homogenizační linky je separace hlušiny procesem mokré úpravy, která definitivně eliminuje riziko hoření. Z technologického hlediska se jedná o klasický úpravnický proces v unikátním moderním provedení, které bylo navrženo specificky pro materiál deponovaný na odvalu Heřmanice. Provoz separační linky bude dvousměnný, ročně v ní budou zpracovány až 2 miliony tun haldoviny. Výstupem bude milion tun čistého kameniva a uhelná hmota, které mohou být dále komerčně využity ve stavebnictví a energetice, v případě kameniva také k modelování terénu v lokalitě odvalu.

Investice v celkovém objemu 250 milionů korun přinesla i desítky nových pracovních míst. Aktuálně pracuje na zprovoznění linky denně cca 80 lidí. Státní podnik DIAMO přijal 12 nových zaměstnanců. Odštěpný závod ODRA bude zajišťovat nakládku hlušiny na pásové dopravníky a modelování terénu materiálem zbaveným podstatné části uhelné hmoty. Na samotné lince bude stabilně pracovat

0 0