Útlum dolů převzatých od OKD zajišťuje nový odštěpný závod DARKOV

Útlum dolů převzatých od OKD  zajišťuje nový odštěpný závod DARKOV
Ing. Josef Lazárek ředitel odštěpného závodu DARKOV

Pod státním podnikem DIAMO vznikl nový odštěpný závod, pod který postupně přecházejí dle rozhodnutí vlády utlumované doly z OKD, tedy majetek, lidé a hlavně povinnosti postarat se o bezpečný, hospodárný a bezproblémový útlum. Nový závod sídlí přímo na Dole Darkov v Karviné.

Důležitým datem byl 29. říjen 2020, kdy jsme oficiálně založili a zapsali do obchodního rejstříku nový odštěpný závod. Přípravy celého procesu ovšem začaly už dříve. Mým úkolem bylo vytvořit organizační strukturu nového závodu a připravit jednotlivé etapy převodu dolů. Šlo zejména o to, obsadit jednotlivé pozice odborníky z OKD a sestavit i dělnické kolektivy. Cílem bylo připravit vše tak, aby od 1. ledna 2021, kdy se uskutečnil převod části OKD zahrnující Důl Staříč, Důl Frenštát, Důl Dukla a Důl Lazy a příslušných dobývacích prostor, proběhlo vše plynule a nenastal žádný technický ani bezpečnostní nebo personální problém a mohli jsme pokračovat v dalších krocích. Přípravy byly a jsou velmi náročné, budujeme novou strukturu, nový závod z nuly, najíždíme IT systémy, procesy atd. a nesmíme na nic zapomenout.

Od 1. prosince 2020 jsou zřízeny pozice dvou náměstků. Náměstkem pro výrobu a ekologii se stal Ing. Jiří Golasowski, Ph.D., a náměstkem pro techniku a služby je Ing. Jiří Hanusek. Od 15. prosince 2020 nastoupil do funkce ekonomicko-personálního náměstka Ing. Stanislav Wizur. Všichni jsou z OKD. Záměrem je maximálně využít zkušené pracovníky a odborníky z OKD jak v THP, tak v dělnických profesích, protože jejich zkušenosti jsou nenahraditelné a velmi potřebné. Bez nich se neobejde příprava ani realizace likvidačních, sanačních a rekultivačních prací.

K 1. lednu 2021 proběhl převod dolů podle smlouvy s OKD a postupně už připravujeme personální obsazení závodu DARKOV pro období po 2. vlně k 1. březnu 2021 po ukončení těžby na Darkově a ČSA. V první vlně jsme převzali od OKD 200 lidí a ve 2. vlně přejde dalších cca 500 pracovníků pro
zajištění činnosti o. z. DARKOV. Státní podnik ale připravuje i další kroky, např. legislativní a technické zajištění převodu dolů a následných činností a zajišťuje mimo jiné propouštěcí pohovory s pracovníky. Státní podnik převezme a vypořádá veškeré závazky vyplývající ze sociálního programu i z kolektivních smluv týkající se propouštěných zaměstnanců.

Po ukončení těžby na dolech Darkov a ČSA přejdeme do zajišťovacího režimu a budeme připravovat doly na technickou likvidaci. Budeme provádět vyklizení rubání, budovat izolační objekty a provádět další úkony dle technického plánu. Hlavním předmětem činnosti o. z. DARKOV obecně bude postupná technická likvidace dolů, povrchových areálů, sanace a rekultivace jak povrchových areálů, tak odvalů a odkališť. Pochopitelně budeme Ing. Josef Lazárek ředitel odštěpného závodu DARKOV realizovat také systém protimetanových opatření a čerpání důlních vod.


Stručný přehled dějin OKR.

Postupné přebírání utlumovaných lokalit OKD logicky navazuje na dosud realizované zahlazování následků těžby černého uhlí zajišťovaného odštěpným závodem ODRA. Na závodě ODRA jsou pracovníci, kteří mají zkušenosti s celým procesem útlumu dolů na Ostravsku, proto s nimi intenzivně spolupracujeme již od samého začátku. Naše spolupráce s o. z. ODRA bude dále spočívat v zajištění čerpání důlních vod, protimetanových opatření a dalších bezpečnostních opatření, kde můžeme využít zkušeností a zázemí kolegů ze závodu ODRA. Spolupracujeme pochopitelně také s novým závodem HBZS.

Ing. Josef Lazárek
ředitel odštěpného závodu
DARKOV

1 0