Vánoční poselství

 

Vánoční poselství

Jdi klidně uprostřed rozruchu 
a spěchu a vzpomeň, jaký mír může být v tichu.

 

Pokud je to možné,bez ztráty tváře,
vycházej dobře se všemi lidmi.

 

Říkej svou pravdu tiše a jasně,
také oni mají svůj příběh.

 

Naslouchej ostatním, třeba 
i omezeným a nevědomým.

 

Vyhýbej se hlučným a svárlivým,
otravují ducha.
 


Jestliže se budeš srovnávat s jinými,
můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným,
neboť vždy se najdou lidé větší i menší než Ty.

 

Raduj se stejně z toho, čeho jsi dosáhl,
jako ze svých plánů.

 

Udržuj zájem o vlastní životní cestu,
jakkoli skromnou, je to opravdové
bohatství v proměnlivém duchu.
 


Buď opatrný ve svých záležitostech,
protože svět je plný podvodu,
ale nenech se tím zaslepit.
 


Mnoho lidí zápasí o velké ideály.
A všude je život plný hrdinství.
Buď sám sebou!

 
Zvlášť nepředstírej city a nestav se
cynicky k lásce,
neboť tváří tvář vší vyprahlosti
a rozčarování
je věčně svěží jako tráva.Přijímej klidně, co Ti radí léta.
Až přijde čas, s půvabem odlož vše,
co náleží mládí.
 


Rozvíjej sílu ducha,
aby Tě mohla chránit v nenadálém
neštěstí, a netrap se představami.Mnoho obav se rodí z únavy, nudy, samoty.Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý.Jsi dítětem vesmíru, ne méně než
stromy a hvězdy,
máš právo být zde.Ač je Ti to jasné či ne, vesmír se nepochybně
rozvíjí tak, jak má, 
žij přesto v pohodě s Bohem,
jakkoliv si to představuješ.
 


Ať jsou Tvé úkoly a usilování 
v hlučném zmatku života jakékoliv,
udržuj pokoj ve své duši.Přes všechny nedokonalosti je to krásný svět.
 


Neumdlévej. Jdi za štěstím.

Text byl údajně nalezen v chrámu sv. Pavla v
Římě L.P. 1696


Zavřít okno