Dukla 100 let

Dukla 100 let

Dámy a pánové, milí přátelé podzemního hnutí, vážení hosté : 

Z pověření organizátorů našeho setkání, při příležitosti 100. výročí dolu Dukla, byla mně svěřena milá úloha – zahájit dnešní sesi. velmi rád tak činím a všechny vás, kteří jste tak v hojném počtu přišli, upřímně vítám a srdečně zdravím. 

Myšlenka zorganizovat toto setkání vznikla zásluhou kolegyň Jarmilky Kohutové, Libušky Hluchníkové a kolegů Dominika Káni, Honzy Kroula, Josefa Langa a Karla Pryczka juniora. 

Nemalou zásluhu na organizační přípravě a uskutečnění dnešního setkání má samozřejmě více obětavých kamarádek a kamarádů včetně kuchaře a pašíka ( prasete ), které se obětovalo a též obsluhujícího personálu. 

Dovolte mi proto, abych jménem vašim i svým jim již v úvodu poděkoval za jejich obětavost a naši spokojenost. 

Z přihlášek, které byly poslány organizačním výborem bylo potěšitelné konstatovat, že o setkání k 100. výročí dolu Dukla byl mimořádný zájem a spontánní přání se zúčastnit. škoda, že se nemohou zúčastnit všichni zájemci, ale to již nebylo v silách organizačního výboru. I tak máme z toho všichni velkou radost a cítíme se zavázaní učinit vše, aby naše setkání proběhlo důstojně a v duchu přátelství a kamarádství, které jsme prožívali, a které nás pevně spojovalo. Některé zákony se však nedají zatím obejít, zejména čas, který letí závratnou rychlostí a bohužel se zatím nedá zastavit. Ne všem bylo dopřáno, aby dnes byli mezi námi a někteří z našich kamarádů již odešli navždy a my se již s nimi setkat nemůžeme. 

Uctěme proto jejich památku minutou ticha. 

Děkuji vám a budeme pokračovat dále. 

Dovolte, abych vzpomenul nejstaršího žijícího duleláka, který letos v lednu oslavil krásných 90. let. tímto nestorem je pan  Karel Pryczek – senior,  kterého si mnozí z vás pamatují, zvláště jako vedoucího povrchu, či později vedoucího mechanických dílen, který uměl zařídit všechno a proslavil se kromě práce rovněž slavným výrokem:

Nemožné ihned, zázraky do 3 dnů !!! 

pak dodal : to je normální věc - přijdi za týden !!! 

On měl vždy ve svém trezoru něco pro pocuchané nervy provozářů. bohužel, jeho zdraví mu nedovolilo zúčastnit se našeho dnešního setkání. Zdravíme ho alespoň na dálku. I přes tento hendikep patřil spolu s Emanem Svrčinou, který měl letos 95 let, a bohužel se nedožil ani vydání publikace, ani tohoto setkání, k vynikajícím pamětníkům, kteří poskytli mnoho cenných informací do publikace 

Důl Dukla 100. let,   
kterou jste obdrželi při prezenci.

Děkuji jim alespoň tímto způsobem. 

Dovolte mi, abych mezi námi zvláště přivítal nejstaršího účastníka dnešního setkání, pana Josefa Folwarczného - seniora, který se letos dožil krásných 86. let. dodatečně mu gratulujeme a přejeme mnoho zdraví do dalších let !!! potlesk !!! 

Současně dovolte, abych přivítal bývalé žijící ředitele dolu Dukla. 

1 - nejstarším žijícím ředitelem je pan ing. Jan Šařec,  který se na poslední chvíli omluvil ze zdravotních důvodů.

Pan inženýr Šařec vedl šachtu v létech 1970 - 1972. a proslavil se památným výrokem :

Běda každému, který mně hodí stéblo slámy pod nohy, toho vygumuji !!! já mám prsa na medaile, a vy jste tu na práci, za kterou dostanete kupu peněz !!!

2 - pana Ing. Arnošta Ročka, který vedl šachtu v letech 1972 – 1977 (charakter ). Vždy elegán, který vyšel ze své nory na chodbu, aby pozdravil svoje podřízené a zhodnotil ženskou část podniku. Měl krásné motto :


Když podřízení fedrují, dokáže to řídit i stará Blažková !!! 

3 - pana Ing. Jaroslava Gongola, odchovance dolu Dukla, který se propracoval přes různé vedoucí funkce až po funkci nejvyšší. Jako ředitel podniku se držel v křesle od roku 1977 – 1990. Z tohoto vyplývá, že na našich zádech seděl plných 13 roků !!! 

4 - později na postech nejvyšších byli Ing. Miroslav Mynář, Ing. Miloslav Hanus a Ing. Antonín Slivka. 

Tito vedoucí pracovníci jsou odchovanci dolu Dukla. 

Nás starší mrzí jedna věc, a to že jsme je nenaučili fedrovat, o pití ani nemluvím ! 

 Jenom pro představu jsem si udělal rozbor těžeb u těch dříve narozených: 

Za 5 let, to je v létech 1970 – 1975 bylo celkem natěženo 9 979 600 tun uhlí !!! 

Mlaďoši za 5 let, to je v létech 2000 – 2005:


nafedrovali celkem  4 575 099 tun uhlí. 

K tomu vážené dámy a vážení pánové, přátelé podzemního hnutí a vážení hosté, není co dodat. Zajisté ohodnotíte moji taktnost, že se nezmiňuji, kdo a jak se na tom podílel. 

A co říci na závěr ? 

100 roků je doba, které se málokterý člověk dožije.  
Naše Dukla se tohoto jubilea dožila !!! 

I my dříve narození, kteří jsme přítomni, jsme prožili více jak třetinu života na naší šachtě !!

Vždyť tato šachta zažila a přežila : 

-   2 monarchy ( 1848 – 1916 Franc. Josef, 1916 – 1918 Karel 1 ) 

-  11 prezidentů 
-   3 okupace ( poláci, němci a rusové ) 
-   2 světové války 
-  22 ředitelů ( včetně závodních )

I přes to je stále životaschopná, což se bohužel nedá říct o některých z nás. 

Při této příležitosti bych vám všem přítomným i nepřítomným, bývalým i  současným pracovníkům dolu Dukla chtěl poděkovat za vytvoření velmi kamarádského prostředí, které nám ostatní šachty záviděly. Na Dukle byl vždy hodnocen ten, který chtěl něco dokázat, i když se mu to vždy nepodařilo. na rozdíl od jiných šachet, u nás neměli donašeči a sběrači míčků místo !!! 

I když vzpomínat, znamená stárnout, pro tento dnešní den to riskněme a zavzpomínáme si. 
Kdysi dávno řekl jeden moudrý člověk – neznámo, či to byl muž či žena: 

Vzpomínky jsou rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni !!!

Společně si přejme milé a krásné odpoledne a večer, kdy nebudeme jen vzpomínat, ale věřím, že navážeme a upevníme staronová přátelství !!!

Tož milí dukeláci, přátelé podzemního hnutí, ještě jednou vítejte po létech zde na impulsu a přeji všem příjemnou zábavu.

A nyní předávám slovo ing. Káňovi, který vám sdělí, co vás čeká a co vás nemine.


Zdař bůh. 


Dukla 100 let monografie


Dukla 100 let Jubilanti


Dukla 100 let častuška

Letecký
snímek