Partnerská spolupráce

Partnerská spolupráce

 Historie psaná uhlím - Havířov

z partnerské expozice v
Polsku

Foto
Ing. Jan Vincenec

Partnerská spolupráce

Členové výboru havířovské pobočky KPHMO se ve čtvrtek 13.6.2013 zúčastnili besedy Klubu seniorů SITG šachty KWK Jas-Mos v partnerském městě Jastrzebie Zdroj. Tato akce navazuje na společný projekt stálých expozic  Historie psaná uhlím v obou městech. Organizace hornických klubů v Polsku je odlišná od našich. SITG je sdružení Inženýrů a techniků pracujících v hornictví a zajišťuje i profesní  projekty jako na příklad školení pracovníků, zdravotní testy  a podobně. Klub Senior se schází v klubu NOT u areálu zrušeného dolu Moszczenica. Počet členů je obdobný naší pobočce, přes 100 důchodců.

Na besedě jsme seznámili přítomné s historií vzniku Klubu, jeho členěním a činností. Promítli jsme dva dokumenty na toto téma. Pro potřebu Senior klubu jsme nechali DVD o hornickém muzeu a vzorky našich aktivit / Zpravodaje, kalendář, publikaci a hornický tisk/. Náměstek primátora Ing. Heczko v polštině promluvil o vzniku expozice a partnerských aktivitách, pozval zúčastněné na letošní oslavy Havířova v květech a k návštěvě expozice, kde v současné době probíhá výstava o historii této obnovené tradiční akce.

V následující volné besedě Ing. Dombrovský zavzpomínal na, z dnešního pohledu, úsměvnou akci o půjčce manipulačního vratu pro výměnu lan těžního stroje na Důl ČSM v osmdesátých letech minulého století a jeho problematický návrat zpět do Polska přes hranici. Někteří z pamětníků byli i v sále, diskuse ukázala, že několik techniků z našeho regionu úspěšně pracovala v technických funkcích na zdejších šachtách.

Od seniorů jsme obdrželi publikace k 120. výročí SITG, k 50 letům KWK Jas-Mos a
pamětní pivní krygel  ze spotkania gwarkuw senior klubu, budou vystaveny v havířovské expozici.

Tato schůzka otevírá možnosti jak spolupracovat a podniknout další společné projekty.

Spolupráce s důchodci SITG Jastrzebie
Po červnové návštěvě v Polsku jsme přivítali kolegy na naší listopadové besedě v KD P.Bezruče. Kromě účasti na přednášce o přečerpávací elektrárně Dlouhé stráně jsme měli i prostor na projednání konkrétních návrhů vzájemné spolupráce. Ihned na začátku prosince se naši partneři zúčastnili oslav sv. Barbory Klubu na Landeku a následně v kulturním domě v Horní Suché v Klubu důchodců Dolu František. 12.prosince jsme my na oplátku zajeli na jejich Gwarki - oslavu zakončení roku.
Následný rok ukáže, jak bude naše neformální spolupráce pokračovat, osobní kontakty ukazují, že o nápady není nouze.

Přiložené fota dokumentují atmosféru našich Klubových akcí.

 


Jastrzebie

Jastrzebie

Jastrzebie

Jastrzebie

Anselm

Anselm