Info

Info

 

 Harmonogram akcí Stálé výstavní expozice na rok 2019

18. února od 16 hod 
Letem rokem 2018
beseda kronikářky Hany Dvořákové o dění v Havířově v uplynulém roce 2018

18. března od 16.30 hod 
Havířovské paneláky
přednáška Mariána Liptáka o havířovských panelácích, SORELE a architektuře města

20. května od 16.30 
Historie Dolu František (termín bude ještě upřesněn, možná dojde ke změně)
přednáška o historii šachty, důlních neštěstích, likvidaci šachty atd.

21. října od 16.30 
Důl Dukla v proměnách času
křest brožury / publikace s fotografiemi a textovým doprovodem o Dole Dukla
vydáno ve spolupráci s Nadací Landek Ostrava