Hornické odpoledne na Řimbabě

Hornické odpoledne na Řimbabě

[caption id="" align="alignleft" width="223"] K. Neuberger dekoruje J. Majera[/caption] Členové Hornického spolku Stříbro vyrazili v sobotu 22. 7. 2017 na pozvání Spolku Řimbaba na hornické...
Nejvyšší kontrolní úřad pochválil DIAMO

Nejvyšší kontrolní úřad pochválil DIAMO

Vláda projednala kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a stanoviska ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a ministerstva financí(MF). Peněžní prostředky určené na zahlazování následků hornické činnosti obě ministerstva spolu...