V Anglii otevřou nový uhelný důl

POSLEDNÍ VOZÍK UHLÍ Z DOLU LIDICE

Stalo se to před čtyřiceti lety 31. ledna 1967 na odpolední směně. Byli u toho i bývalí horníci a technici, konala se menší oslava a vzpomínalo se na historii jámy Oskar, Petershofenschacht, Masaryk II a Lidice. Naplnil se život jedné…
CELÝ ČLÁNEK

Ferdinandova kolonie

Po průzkumnickém období budování štol a kutacích jam, kdy v okolí Ostravy bylo hlavně ve 30. letech 19. století vyhloubeno okolo 300 kutacích jam se dobývání ujímá rakouský stát. V roce 1843 se začala hloubit v Michálkovicích kutací – průzkumná…
CELÝ ČLÁNEK

Rekultivace území NP 1 na Ostravsku

Zájmové území této stavby je situováno v katastrálních územích Paskov, Hrabová a Nová Bělá, v dobývacím prostoru Paskov. Jedná se o lokalitu nádrže NP 1 na ukládání kalů a jejího okolí, která navazuje na úpravárenský komplex Dolu Paskov. Území stavby…
CELÝ ČLÁNEK

O rozpojování hornin

 Ústav geoniky AV ČR (dř.Hornický ústav ČSAV), řešíl v letech 2002 až 2006 dlouhodobý grant GA AVČR A 3086201. Jde o grant, který se týká problematiky rozpojování hornin  noži různých materiálů, korunkami, vodním paprskem  nebo paprsky z abrazivních materiálů apod. …
CELÝ ČLÁNEK

Z historie našeho města

V Kalendáři slezském z roku 1899 píše K.J.Bukovanský o slezskoostravském zámku. Vzhledem k tomu, tento zámek (hrad) patří k našemu městu, rozhodli jsme se uvedený článek v původním a v plném znění otisknout. Čtenáři mají možnost porovnat stav zámku(hradu) z…
CELÝ ČLÁNEK

Hornické památky do Seznamu UNESCO

Je všeobecně známo, že nejvýznamnější památky světa chrání OSN prostřednictvím UNESCO. Seznam  světového kulturního dědictví UNESCO obsahuje více než 800 unikátních objektů, které se mají chránit pro budoucí generace. Naše republika má v Seznamu následujících 12 významných lokalit: Český Krumlov – zámecký komplex,…
CELÝ ČLÁNEK
Odchod od uhlí nesmí být zbrklý