Finsko bude muset dovážet biomasu z Ruska

Výstavba inženýrských sítí v areálu Alexander o. z. ODRA

   Pro další rozvoj areálu Alexander, jako lehké průmyslové zóny, bylo nutné vybudovat systematické vodovodní a kanalizační sítě, které budou splňovat parametry vodovodní a kanalizační sítě pro veřejnou potřebu podle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Areál Alexander je situován…
CONTINUE READING

Ministr průmyslu a obchodu jednal v Ostravě o sanaci lagun a Trojického údolí

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček přijel do Ostravy 5. května s hlavním cílem – postoupit v přípravě sanace lagun OSTRAMO. Likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice se dostala do patové situace. Rozhodující instituce se dosud neshodly…
CONTINUE READING

VÝPRAVNÁ HORNICKÁ KNIHA – KATALOG

Národní technické muzeum v Praze vydalo v roce 2015 výpravnou publikaci s názvem Katalog expozice hornictví, Rudný a uhelný důl. Katalog byl vydán u příležitosti znovu otevření hornické expozice v Národním technickém muzeu (NTM) po její rozsáhlé rekonstrukci. Autory jsou…
CONTINUE READING

Černouhelný prach je moderní palivo

Kdysi to byl odpad, s nímž si lidé při topení uhlím nevěděli rady. Dnes je uhelný prach zušlechtěné palivo, které se využívá zejména pro topení v kotlích a v procesních spalovacích zařízeních průmyslových podniků. Oproti uhlí se dá černouhelný prach lépe a efektivněji…
CONTINUE READING

Archiv OKD se asi bude stěhovat

Ministerstvo vnitra, Zemský archiv v Opavě a těžební společnost OKD řeší, co bude se zhruba 2,5 kilometru materiálů uložených v Archivu OKD. Archiválie patří státu. Archiv OKD přijde v půlce roku o akreditaci a stát pak zřejmě bude muset materiály…
CONTINUE READING

116.let hornického spolku Rozkvět v Sedlištích okr.Frýdek –Místek

Předseda nejstaršího hornického spolku Rozkvět v Sedlištích pan Jaromír Stříž zahájil výroční schůzi spolku ve společenském  zařízení“ Lašská jizba“ a seznámil všechny  s  programem. Uvítal všechny přítomné  a delegované hosty. Za Nadaci LANDEK Ostrava ředitele  Ing.Josefa Gavlase, za KPHM Ostrava-předsedu Ing.Petra…
CONTINUE READING

Smutná zpráva

Vážení kolegové, před malou chvíli jsem obdržel od dcery Ing. Jaroslava Přepiory smutnou zprávu, že Jarda ve čtvrtek dne 6.dubna 2017 večer zemřel v nemocnici. Správní rada Nadace LANDEK Ostrava vyslovuje hlubokou soustrast nad úmrtím našeho dlouholetého člena a funkcionáře…
CONTINUE READING
Chile uzavře osm uhelných elektráren