Odbory přispěly k zachráně OKD

Předseda OS PHGN Jan Sábel dokáže hájit zájmy horníků velmi tvrdě i v konfrontaci s Andrejem Babišem. Foto: iUHLI.cz

Jaký byl rok 2018 z pohledu hornických odborářů, bilancoval pro magazín Horník Geolog Naftař předseda Odborového svazu PHGN Jan Sábel. Rozhovor přinášíme v kráceném znění. 

Které události končícího roku považujete z pohledu předsedy odborového svazu za nejdůležitější?

Vrátil bych se až do  roku 2016, kdy vstoupil v platnost zákon umožňující hlubinným horníkům předčasný odchod do starobního důchodu bez sankcí. Za úspěch, na kterém se podílely hornické odbory, považujeme, že majitelem OKD je od dubna státní podnik Prisko. Skončila tím reorganizace podniku, který se v roce 2016 dostal do úpadku. Je reálné, že se těžba prodlouží až do roku 2030. Je třeba našim členům a zaměstnancům také připomínat, že jsme po 25 letech tvrdého vyjednávání s vládními garniturami zajistili horníkům odchod do důchodu o deset let dříve. To se v České republice dosud nepovedlo žádnému odborovému svazu. K tomu je třeba připočítat nařízení vlády umožňující finanční kompenzace pro propuštěné povrchové horníky ze severu Čech z uranových dolů a pro pracovníky bývalé firmy VOKD Ostrava. Vedli jsme řadu jednání k  hornímu zákonu a  energetické koncepci.

Je BOZP stále jednou ze svazových priorit?

Bezpečnost a ochrana zdraví je jednou z hlavních priorit OS PHGN a je na programu téměř všech jednání orgánů svazu. Problematikou BOZP se zabývají všichni odboroví funkcionáři, zejména však čtyři svazoví inspektoři rozdělení do jednotlivých regionů s  největší koncentrací báňského průmyslu. Chceme mít strukturu BOZP, která by jeho členům poskytovala servisní služby prostřednictvím svazových inspektorů a orgánů svazu. Naším cílem je zlepšovat spolupráci s členskými organizacemi, poskytovat jim v této oblasti metodické, poradenské, lektorské, kontrolní a šetřící služby. A to se nám v rámci odborového svazu daří. Staráme se, aby naši svazoví inspektoři měli odpovídající podmínky k práci a technické vybavení. Proto jsem radě odborového svazu na listopadovém zasedání navrhl, aby schválila zakoupení nových notebooků, mobilů a dalších pomůcek pro svazové inspektory, protože stávající vybavení je již zastaralé a nevyhovující. Rada návrh bez výhrad schválila.

Členové odborového svazu a zaměstnanci odvětví v působnosti svazu se připravují na vánoční svátky a oslavy Silvestra. Co jim popřejete?

Aby prožili poslední měsíc roku ve vánoční atmosféře, aby nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu a nemoci. Přál bych si, aby zaměstnavatelé a majitelé firem nerozdělovali zisk hlavně sobě, ale mysleli i na své zaměstnance a podělili se s nimi. Jsou to právě zaměstnanci, kteří vytvářejí skutečné hodnoty a tím i zisky firem. Nejen já, ale celé vedení svazu přejeme všem odborářům, zaměstnancům i  vedoucím pracovníkům a jejich rodinám krásnou vánoční pohodu, hodně zdraví, a  aby do  nového roku vykročili tou správnou nohou. Budeme to všichni potřebovat, protože rok 2019 bude zřejmě ještě náročnější než ten právě končící.

0 0