Ředitel o. z. HBZS představuje nový závod

Ředitel o. z. HBZS představuje nový závod

Vážené kolegyně, vážení kolegové, toto oslovení si dovoluji použít vzhledem ke skutečnosti, že s platností od 1. prosince 2020 se HBZS v Ostravě stala součástí státního podniku DIAMO. O důvodech vzniku DIAMO, státního podniku, odštěpného závodu HBZS a jeho začlenění do struktury státního podniku DIAMO  Vás již informoval ředitel s. p. DIAMO Ing. Kašpar. A tak bych nejen jménem svým, ale i jménem všech zaměstnanců HBZS v Ostravě, velice stručně představil naši HBZS. Věřím, že pak postupně bude více prostoru přiblížit naši historii, současný stav a plány do budoucnosti.

Báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti dle zákona č. 61/1988 Sb. a její základní  úkoly jsou konkretizovány vyhláškou ČBÚ č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě. Již v prvním paragrafu vyhlášky č. 447/2001 Sb. je stanoveno, že úkoly báňské záchranné služby spočívají zejména v provádění prací k záchraně lidských životů a majetku při haváriích. Jen pro Vaši informaci jsme již letos celkem 175krát vyjeli na vyžádání k úrazům nebo řešení mimořádných událostí. Co se týká organizace báňské záchranné služby v ČR, tak systém řízení je dvoustupňový, tj. hlavní záchranné stanice řídí závodní záchranné stanice, které jsou na dolech či organizacích provozujících hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem. V ČR jsou celkem čtyři HBZS, a to v Hodoníně, Mostě, Ostravě a Praze. Jejich působení je rozhodnutím ČBÚ rozdělené podle typu dozorované činnosti a územního členění. O postavení a významu HBZS v Ostravě svědčí fakt, že z celkového počtu všech báňských záchranářů v ČR,  kterých bylo počátkem letošního roku 2020 cca 1 000, je v řízení HBZS Ostrava více jak 700. Proto je logické, že v současné době se zpracovává koncepce státem řízené HBZS s působností v celé ČR, a má to být právě HBZS Ostrava, která bude státní HBZS.

V současné době má HBZS v Ostravě 143 zaměstnanců: 35 profesionálních záchranářů, 83 mechaniků servisujících nejen techniku na HBZS, ale i veškerou bezpečnostní techniku na dolech OKD (lampy, masky, detekční techniku, dýchací přístroje) a 25 zaměstnanců THP. Je nutno zmínit, že kromě 35 profesionálních záchranářů je dalších 39 mechaniků a techniků členy báňského sboru zasahujících a řídících záchranné akce.

Je jasné, že s postupným útlumem hornické činnosti v OKD bude nutno provést transformaci činnosti na HBZS, ale také je jasné, že profese báňského záchranáře bude potřebná nejen pokud bude v provozu poslední důl, ale i poté. A na to, již v působení jako DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS, jsme připraveni.

S pozdravem Zdař Bůh!
Ing. Josef Kasper
ředitel o. z. HBZS

0 0