Návrat přírody a člověka

Lokalita Karvinského moře se chystá pro sport, rekreaci i jako biokoridor Velká část území bude sloužit příměstské rekreaci, ale současně zde vznikne prostor pro rozmanitá...

Vzpomínka na havíře Misku

„Osobnost dělnického generálního ředitele OKD Jaroslava Misky bývá opředena mnohými, často zkreslenými názory. Přitom to byl v podstatě normální havířský synek s běžnými přednostmi i...

Od pokIesových kotlin do Antarktidy

Zájemci o hornická témata besedovali s Ivem Černým a Jiřím Ščučkou Besedy Klubu přátel Hornického muzea OKD lákají jí svou tématickou pestrostí (Pokračování textu…)

Ferdinandova kolonie

Po průzkumnickém období budování štol a kutacích jam, kdy v okolí Ostravy bylo hlavně ve 30. letech 19. století vyhloubeno okolo 300 kutacích jam se...