5. díl RUMPÁL NEBOLI HAŠPL

Ve středověku a novověku byl nejrozšířenějším hlavním důlním „strojem“ ruční rumpál, zvaný také poněmecku hašpl. Tehdejší výchozy bohatých žil byly obsazeny řadami těchto rumpálů, které měly velice...

O nás

Hornický spolek Klub přátel hornického muzea v Ostravě - zkráceně KPHMO je zájmovým a dobrovolným odborným zapsaným spolek. KPHMO byl založen v roce 1988 a...