Header Image

Podpořili jsme projekt Rozsvěcíme Ukrajinu

Ukrajiny spustilo v lednu iniciativu na pomoc s obnovou ukrajinských energetických zařízení. Do projektu se zapojil i státní podnik DIAMO formou exkurzí na Dole Jeremenko v Ostravě pro dárce. Začalo to mikinami. Bílé mikiny s nápisem vznikly jako poděkování těm,…
CELÝ ČLÁNEK

Báňští záchranáři cvičili ponory v zamrzlé přehradě

V polovině února proběhl týdenní zimní výcvik báňských záchranářů –potápěčů a mechaniků na Žermanické přehradě. Ponory pod ledem simulují důlní podmínky a patří mezi nejnáročnější aktivity vyžadující dobrou kondici účastníků a perfektní spolupráci týmu. Příprava a…
CELÝ ČLÁNEK
pokusek

OKD chce letos přijmout víc než 200 lidí

Těžební společnost OKD chce letos na Karvinsku přijmout více než 200 nových zaměstnanců. Hledá zejména pracovníky s důlní praxí jako náhradu za přirozené odchody například do důchodu. ČTK to sdělila mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková. „Vzhledem k tomu, že možnosti…
CELÝ ČLÁNEK

V dole Darkov má vzniknout podzemní úložiště energie, první svého druhu

Bývalé uhelné doly na Ostravsku se mají za pár let proměnit v masivní zásobárny elektrické energie. Zástupci českého státního podniku Diamo a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v úterý podepsali v Praze dvě memoranda o spolupráci s britským…
CELÝ ČLÁNEK

Výsadba dřevin na původním místě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Na svahu mezi hradem Hněvín a jezerem Most vzniká nové odpočinkvé místo. Náš podnik zde prostřednictvím střediska Kohinoor realizuje projekt výsadby dřevin na původním místě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Tento kostel musel být v roce 1975 přesunut kvůli…
CELÝ ČLÁNEK

Báňské záchranářské základny Libušín a Odolov přešly pod závod HBZS

V návaznosti na novou koncepci báňské záchranné služby v České republice a podnikovou koncepci báňského záchranářství došlo k 1. lednu k převodu organizačních jednotek ZBZS Libušín a ZBZS Odolov ze závodu PKÚ pod závod HBZS v Ostravě. Cílem tohoto kroku…
CELÝ ČLÁNEK

DIAMO a jeho role při zvyšování odolnosti České republiky proti nedostatku kritických surovin – III. část

V předchozích článcích jsme poukázali na hrozící nedostatek disponibilních strategických nerostných surovin pro potřeby Evropské unie, resp. České republiky. Zároveň jsme doplnili informace o reakci Evropské unie a ČR na nastalou situaci. Mezi východisky EU a ČR deklarovanými ústy vrcholných…
CELÝ ČLÁNEK

DIAMO, Veolia a VŠB-TUO budou společně testovat využití tepla z prohořívající haldy v Ostravě

Termicky aktivní odvaly po těžbě uhlí patří mezi dlouholeté ekologické zátěže Ostravska. Nabízí se otázka, zda by mohly sloužit jako zdroj tepelné energie. Za jakých podmínek by to bylo možné, budou zkoumat společně odborníci ze státního podniku DIAMO, společnosti Veolia…
CELÝ ČLÁNEK

Rubriky

×
Show

Myšlenky člověka mohou být hluboké, přesto však zcela nesmyslné! (Nikola Tesla)

Žádný dobrý nápad nesmí zapadnout, žádný hloupý nápad nesmí projít.