Header Image

Sanace prohořívající haldy v Heřmanicích byla pozastavena

  Haldu neboli odval Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Foto: DIAMO Státní podnik Diamo pozastavil sanaci prohořívající haldy Heřmanice ve Slezské Ostravě. Důvodem je spor se zhotovitelem, který tam měl udělat oddělovací vzdušnou stěnu bránící…
CELÝ ČLÁNEK

DIAMO pokračuje v likvidaci Dolu Frenštát. K zemi půjdou první povrchové stavby.

Po zásypu těžních jam F4 a F5 začne státní podnik DIAMO bourat první objekty v areálu Dolu Frenštát. Zmizet nakonec nemusí úplně všechny. Obec Trojanovice totiž požádala o zachování těžních věží a strojovny jako připomínku hornické činnosti. Objekty chce v…
CELÝ ČLÁNEK

Podzemní pevnost Stachelberg

Záchranáři ZBZS Odolov, patřící pod odštěpný závod HBZS Ostrava, spolupracovali se zájmovým spolkem Stachelberg na zajištění pracovní štoly, která je jediným horizontálně vyraženým vstupním dílem do komplexu podzemní tvrze. I z tohoto důvodu se spolek rozhodl štolu vyčistit a její…
CELÝ ČLÁNEK

Mezinárodní hornické sympozium WISSYM 2023 v Drážďanech

Mezinárodní hornické sympozium WISSYM patří mezi světově významné akce a nabízí platformu pro výměnu zkušeností v oblasti těžby a sanace pro domácí i zahraniční specialisty, těžební společnosti, vědce, zástupce úřadů a samosprávy i konzultační firmy. Ve dnech 25.–28. 9. 2023…
CELÝ ČLÁNEK

Náhradní výsadba u monitorovacího vrtu důlních vod Svinov

V září 2022 ukončil závod ODRA realizaci hydrogeologického monitorovacího vrtu v katastrálním území Svinov do zatopených stařin důlních děl, vzniklých v souvislosti s minulou těžbou uhlí. Vrt má umožnit monitorování úrovně hladiny důlní vody ve stařinách důlních děl a sledovat…
CELÝ ČLÁNEK

Revitalizace parku U Boříka

V roce 2021 uzavřely Statutární město Ostrava a státní podnik DIAMO, odštěpný závod ODRA, Memorandum o spolupráci při řešení ekologických akcí na území statutárního města Ostravy. V „Memorandu“ je zahrnuto sedm sanačně rekultivačních staveb, jednou z nich je i stavba…
CELÝ ČLÁNEK

Hlavní ventilátory musí zůstat v Dole ČSM v provozu Redakce 5.6.2023

Hávéčka, větráky, plíce šachty. Takové názvy dali horníci klíčovým strojům zajišťujícím větrání, bezpečnost šachty a horníků na obou lokalitách Dolu ČSM – hlavním ventilátorům. Vedoucí povrchových provozů Radomil Ocisk informoval o událostech, které se v souvislosti s jejich provozem vyskytovaly…
CELÝ ČLÁNEK

Kdo letos získá Českého Permona?

V plném běhu jsou přípravy na 27. Setkání hornických měst a obcí (SHMO) ČR v termínu od 8. do 11. září. Akce, jež se uskuteční v Ostravě i díky partnerství organizátorů se společností OKD, bude zahrnovat mimo jiné slavnostní předávání…
CELÝ ČLÁNEK

Rubriky

×
Show

Myšlenky člověka mohou být hluboké, přesto však zcela nesmyslné! (Nikola Tesla)

Žádný dobrý nápad nesmí zapadnout, žádný hloupý nápad nesmí projít.