Header Image

Připomenutí mimořádné události při likvidaci dolu v Ostravě-Heřmanicích

S ukončením těžby na dolech Darkov a ČSA v Karviné začala další etapa útlumu dobývání černého uhlí v ČR. Doly čeká náročný proces likvidace, při kterém je důležitá bezpečnost, podobně jako při těžbě. Zkušenosti z útlumu na Ostravsku potvrzují, že…
CELÝ ČLÁNEK

Poděkování horníkům Dolu Darkov a Dolu ČSA

Únor roku 2021 byl pro hornickou obec bohužel velmi smutný, neb horníkovo srdce potkaly dvě neveselé zprávy. Poslední vůz na Dole Darkov (zdroj OKD, a.s., foto p. Chodura) První neradostnou zprávou bylo vyvezení posledního důlního vozíku…
CELÝ ČLÁNEK

Státní podnik DIAMO začal spolupracovat s Moravskoslezským krajem na budoucím využití areálů dolů na Karvinsku

S převzetím dolů od OKD státní podnik DIAMO převzal mimo jiné také odpovědnost za využití areálů a rekultivaci pozemků zasažených těžbou. O jejich budoucnost se zajímá i Moravskoslezský kraj, který inicioval transformační program pro pohornickou oblast POHO2030. Představitelé kraje a…
CELÝ ČLÁNEK

Diamo začne chystat likvidaci Dolu Frenštát

Státní podnik Diamo začne od ledna pracovat na přípravách likvidace Dolu Frenštát, který od těžební společnosti OKD převezme na Nový rok. Kdy začne samotná likvidace dolu, se zatím nedá přesněji určit.

DIAMO dokončilo monitorovací síť pro sledování vlivu dolu Turów

[caption id="attachment_12980" align="alignleft" width="438"] Z obce Uhelná lze dohlédnout na činnost dolu Turów a hnědouhelnou elektrárnu V souvislosti s plánovaným rozšířením hnědouhelného dolu Turów v Polské republice instaloval na Liberecku státní podnik DIAMO 65 měřicích bodů. Vznikla tak monitorovací síť,…
CELÝ ČLÁNEK

Ředitel o. z. HBZS představuje nový závod

Vážené kolegyně, vážení kolegové, toto oslovení si dovoluji použít vzhledem ke skutečnosti, že s platností od 1. prosince 2020 se HBZS v Ostravě stala součástí státního podniku DIAMO. O důvodech vzniku DIAMO, státního podniku, odštěpného závodu HBZS a jeho začlenění…
CELÝ ČLÁNEK

Slovo ředitele státního podniku

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s tíživou ekonomickou situací, do níž se dostala těžební společnost a jediný producent černého uhlí v ČR OKD, a.s., kvůli poklesu cen uhlí a pandemie Covid-19, rozhodla vláda dne 21. září 2020 svým usnesením…
CELÝ ČLÁNEK

Další měření potvrdilo, že sanace heřmanické haldy nijak významně nezhoršuje ovzduší

Státní podnik DIAMO nechal vypracovat další měření kvality ovzduší u haldy v Ostravě-Heřmanicích, tentokrát v obydlené části a v areálu věznice. Výsledky potvrdily, stejně jako předchozí měření a pravidelný monitoring škodlivin, že při sanaci heřmanického odvalu nedochází k překračování limitních…
CELÝ ČLÁNEK

Rubriky

×
Show

Myšlenky člověka mohou být hluboké, přesto však zcela nesmyslné! (Nikola Tesla)

Žádný dobrý nápad nesmí zapadnout, žádný hloupý nápad nesmí projít.