Finsko bude muset dovážet biomasu z Ruska

Hornický seminář NTM

Dne 8. prosince 2016 se v kinosále Národního technického muzea v Praze konal již 107. Hornický seminář. V úvodu vystoupil organizátor, Bc. Martin Přibil, z Národního technického muzea v Praze, který přivítal všechny zúčastněné, shrnul činnost hornického oddělení NTM v…
CONTINUE READING

Problematika metanu

Problematika metanu – dílčí výsledky realizovaného projektu 35/AKT ÚVOD Po ukončení hornické činnosti v ostravské, petřvaldské a v části karvinské dílčí pánve ostravsko-karvinského revíru byla mimo likvidace hlavních důlních děl uzavřených dolů postupně prováděna likvidace starých důlních děl a štol.…
CONTINUE READING

Hornické spolky v Německu

Na pozvání báňských inženýrů z Horního Bavorska se hornické spolky Planá a Stříbro ve dnech 28. – 29. 10. 2016 zúčastnily exkurze po hornických provozech Horních Frank, naprogramované a koordinované vedoucím, Ing. Frankem Beckerem. Akce byla zahájena návštěvou sádrovcového dolu…
CONTINUE READING

VÝROČÍ NEJSTARŠÍ ELEKTRÁRNY NA OSTRAVSKU

Málokdo ví, že v loňském roce uplynulo 120 let od vybudování první elektrárny na Ostravsku. Již v roce 1895 začala urychleně obec Polská Ostrava budovat pro zásobováni pitnou vodou vodovod. Voda měla být přivedena samospádem z lesa Důlňáku z pomezí…
CONTINUE READING

Zvonice jako památka obětem důlních neštěstí

Jak naložit se zvonem, pro který nebylo ve věži kostela sv. Hedviky v hornické obci využití? Jelikož latinský nápis na zvonu odlitém ve Vídni roku 1895, říká v překladu doslova: „Mrtvé oplakávám, živé svolávám“, vznikla myšlenka postavit v centru obce…
CONTINUE READING

9. díl KOMBAJNY

Ve sbírkách muzeí se nacházejí i větší strojní celky, jako jsou třeba porubová zařízení a dobývací či razicí kombajny. Nejstarší kombajn v ČR se nachází v NTM v maketě uhelného dolu, jedná se o širokopokosový sovětský Donbass 1 z roku…
CONTINUE READING

Vánoce v havířských koloniích

Betlém Památkář Miloslav Rucki: „Dárky dostávaly hlavně děti, a to jablíčka, hrušky, sušené ovoce, oříšky. Praktické dárky, nejčastěji oblečení, se dávaly v hornických rodinách až od počátku 20. let minulého století.“ Vánoční obyčeje v havířských rodinách…
CONTINUE READING
Chile uzavře osm uhelných elektráren