Tabule č. 12 Naučná stezka

Tabule č. 12 Naučná stezka

číslo projektu: CZ.1.02/6.2.00/08.03308

Geologie

Geologická charakteristika: Území Landeku je členité, rozbrázděné jak přirozenými roklemi, tak různě velkými poklesy (pinky). Hřbet Landeku je tvořen tektonicky vysunutou krou svrchnokarbonských hornin. 

Klikací mapa

Na svazích leží deluviální hlíny. Antropogenní postižení povrchu se mnohde projevuje propadáním terénu nad starými důlními díly. Šachtic a štol, vesměs z přelomu 18. a 19. stol., je přes sedmdesát. Na úpatí Landeku při levém břehu Odry tvoří výchozy ostravského souvrství dvoudílné skalní defilé v délce přes 2 km. 

 

12

Tabulemi jsou označena zasypaná ústí šesti štol a dvou šachet. Zajímavější výchozy pak následují zhruba o 500 metrů dále, při bývalé východní hranici areálu dolu Anselm, odkud pokračují až ke Koblovu.