Tabule č. 9 Naučná stezka

Tabule č. 9 Naučná stezka

číslo projektu: CZ.102/6.2.00/08.03308

Slovanské hradisko a středověký hrad

 

Hrad byl pravděpodobně založen po roce 1253, první zmínka však pochází z roku 1297, kdy jej držel opavský kníže Mikuláš I. Žibřid z Barutu. V roce 1518 je hrad již uváděn jako pouhá sutina.

Klikací mapa

Hrad Landek byl pravděpodobně založen Přemyslem Otakarem II. po roce 1253 jako ochrana do té doby málo opevněné hranice s opolským knížectvím, přes které se roku 1241 přehnal nájezd Tatarů. Historikové se domnívají, že Landek vznikl právě po tomto hrozivém tatarském nájezdu, kterým utrpělo Opavsko a současně i kraj Hlučínský. První zmínka o něm je však až z roku 1297, kdy jej držel jako zeměpanské léno od opavského knížete Mikuláš I., Žibřid z Barutu. Za česko-uherských válek byl hrad zbořen a již nebyl obnoven. 

9
9a

pověsti

 

Výsledek obrázku pro landek hrad rozhledna
Rozhledna na vrcholu Landeku
Výsledek obrázku pro landek hrad
Zbořenina hradu Landek