Tabule č. 13 Naučná stezka

Tabule č. 13 Naučná stezka

číslo projektu: CZ.1.02/6.2.00/08.03308

Invazní a nepůvodní druhy

V okrese Ostrava se nachází 1 velkoplošné chráněné území (Chráněná krajinná oblast Poodří) a celkem 10 maloplošných chráněných území: 1 národní přírodní rezervace (NPR Polanská niva), 1 národní přírodní památka (NPP Landek), 4 přírodní rezervace (PR Přemyšov, PR Rezavka, PR Štěpán a PR Polanský les) a 4 přírodní památky (PP Kunčický bludný balvan, PP Porubský bludnýbalvan, PP Rovninské balvany a PP Turkov).
Klikací mapa

Rybník Štěpán je poslední vodní plochou z bývalé Jilešovsko-Děhylovské soustavy rybníků napájených z řeky Opavy mlýnským náhonem z Jilešovic. Je nejníže položeným rybníkem před soutokem řeky Opavy a Odry.