Tabule č. 2 Naučná stezka

Tabule č. 2 Naučná stezka

číslo projektu: CZ.1.02/6.2.00/08.03308

Sídliště paleontologických lovců

Klikací mapa

Geologický průzkum vrty z povrchu a důlní průzkum pánve však ukázal, že česká část hornoslezské pánve představuje v rámci světového karbonského systému unikátní soubor slojí a hornin, stratigraficky pokrývající značnou část karbonu. 

2

Karbonské usazeniny se slojemi vznikaly (podle paleomagnetických měření) přibližně 5° od rovníku v přímořské krajině periodicky zaplavované mořem. Anomálními jsou proplástky ve slojích (vrstvičky bohaté kaolinitem zvané tonsteiny),