Tabule č. 14 Naučná stezka

Tabule č. 14 Naučná stezka

číslo projektu: CZ.1.02/6.2.00/08.03308

Uhelné sloje

Landek je počeštěný německý výraz Land-Ecke (kout země)

Klikací mapa

 

Zalesněný podlouhlý kopec, ani ne tři sta metrů vysoký, ale poutá pozornost i z dalších důvodů. Minulost průmyslové těžby uhlí tady připomíná na úpatí kopce bývalý důl Anselm, který je dnes hornickým muzeem. 

 

 

Český rozhlas Ostrava:

Ostravský kopec Landek nabízí hornické muzeum i naučnou stezku s rozhlednou

14

Podrobný popis této lokality je podán v knize Geologické vychozy Českou republikou (zpracovali Vašíček a Skupien). Autoři doporučují přístup od křižovatky asi 200m před hlavní branou hornického muzea směrem k Odře, pak přibližně 400m po břehu řeky po proudu až k první odbočce doleva. Zpustlá a blátivá cesta vede mezi zarůstající haldou (nalevo) a pozůstatkem slepé meandry Odry (tudy tekla řeka před regulací). Po nějakých 300m se mezi stromy objeví bývalé správní budovy dolu Anselm (též Eduard Urx). Areál hornického muzea se zde otevírá svou zadní plotovou branou, z níž pokračuje upravená asfaltová cestička. Lokalita s obnaženými výchozy je vidět zdálky, místo je pěkně vyčištěné od náletů a dobře přístupné. Hned u zadní brány si můžeme všimnout cedule, jež zde připomíná starou štolu na uhelné sloji Neočekávaná. Terén je zarostlý, Neočekávaná je též neviditelná. 

Související obrázek

14b