Rekultivace odvalu Urx

Rekultivace odvalu Urx

Státní podnik DIAMO, odštěpný závod ODRA, připravuje realizaci sanačně-rekultivační stavby „Rekultivace odvalu Urx“. Odval bývalého dolu Urx se nachází v údolní nivě mezi korytem řeky...
5.Havířský bál na Hlubině

5.Havířský bál na Hlubině

5.Havířský bál na Hlubině Vzpomínka na mladá léta. Paní Zdena Kyselá nacvičila s námi před 65 léty taneční scénku „Na havířském výletě“. Účast na 5. Havířském...