Rekultivace odvalu Urx

Rekultivace odvalu Urx

Státní podnik DIAMO, odštěpný závod ODRA, připravuje realizaci sanačně-rekultivační stavby „Rekultivace odvalu Urx“. Odval bývalého dolu Urx se nachází v údolní nivě mezi korytem řeky...