Koordinační výbor důchodců OKD slaví třicet let fungování

Koordinační výbor důchodců OKD slaví třicet let fungování

Podpora z těžařské nadace umožňuje klubům bývalých pracovníků šachet pořádat volnočasové akce a udržovat hornické tradice.

Koordinační výbor důchodců OKD a jeho hosté.

Zlepšování společenského postavení důchodců, zajišťování adekvátní zdravotní péče, nákladů na léky, dopravu, starost o přestárlé a zdravotně postižené, bytová problematika… Ale i udržování hornických tradic. Takové jsou momentální klíčové aktivity Koordinačního výboru důchodců (KVD) OKD, jenž v tomto roce slaví třicáté výročí svého působení.

„Vznikl v devadesátém roce ještě pod názvem Kooridnační výbor klubů důchodců OKR a měl sdružovat penzisty z revíru organizované ve svých klubech i základních organizacích,“ informuje současný předseda Vilém Uher, bývalý vedoucí důlní elektrifikace z Dolu J. Fučík.

Připomíná podporu aktivních horníků – a samozřejmě i dalších zaměstnanců dolů – a rovněž odborových orgánů při úsilí udržovat pro další generace historické tradice, zvyklosti, práva a privilegia vyhrazené havířům.

„Na dnešní podobě KVD se podíleli zejména členové výboru klubu důchodců Dolu František, a to Jan Bardoň a Karel Bajtek, z Dolu Jan Šverma to byl Jan Sysel a z Dolu Ostrava, závodu Petr Bezruč pak Zdeněk Weiser,“ pokračuje Uher. Od roku 1993 po úmrtí prvního předsedy J. Bardoně vede KVD po čtyřiadvacet let jeho někdejší kolega ze šachty K. Bajtek. V průběhu tří dekád se v koordinačním výboru střídá celkem 168 členů řádně zvolených ze svých klubů důchodců či základních organizací důchodců.

„Současné postavení hornických důchodců a seniorů vůbec v naší společnosti, opodstatňuje právě existenci KVD,“ upozorňuje Uher. Kromě pomoci vysloužilcům ze šachet upozorňuje také na jejich volnočasové aktivity – od kulturních, společenských a sportovních akcí, až po udržování hornických obyčejů. „Dny horníků, havířské bály, oslavy naší patronky sv. Barbory. Snažíme se, aby naše krásné hornické stejnokroje nevymizely z naší společnosti navždy,“ říká předseda KVD OKD.

Vyzdvihuje rovněž spolupráci s Nadací OKD, jež přispívá hlavně právě na akce pro hornické důchodce. „Těch máme v současné době v osmnácti organizacích dohromady 1373,“ dodává Uher vedoucí koordinační výbor od roku 2017.

0 0