Header Image

Zajištění vnější požární vody v areálu Jeremenko

Zdroje požární vody máme různé. Nejčastěji jsou využívány veřejné vodovodní sítě, dále umělé požární nádrže a za určitých podmínek můžeme jako zdroj požární vody využívat také přirozené vodní toky. Platná ČSN nám nařizuje, jak vydatný zdroj požární vody musíme mít…
CELÝ ČLÁNEK

Zajištění vnější požární vody v areálu Jeremenko

Zdroje požární vody máme různé. Nejčastěji jsou využívány veřejné vodovodní sítě, dále umělé požární nádrže a za určitých podmínek můžeme jako zdroj požární vody využívat také přirozené vodní toky. Platná ČSN nám nařizuje, jak vydatný zdroj požární vody musíme mít…
CELÝ ČLÁNEK

Uhí na Ostravsku-činnost a tradice Klubu přátel hornického muzea v Ostravě

Na Slezskoostravské radnici se připravuje výstava „Uhí na Ostravsku-činnost a tradice Klubu přátel hornického muzea v Ostravě“ Čtrnáct panelů, charakterizujících dané téma a vytvořených Klubem přátel hornického muzea v Ostravě,z.s., bude od 9. září 2016 (tradičního Dne horníků) vystaveno v…
CELÝ ČLÁNEK

55 LET OD TRADÉGIE NA DUKLE

U památníku 108 horníků, kteří zahynuli 7. 7. 1961 při požáru v Dole Dukla, se na den přesně po pětapadesáti letech od tohoto neštěstí konal pietní ceremoniál. K účastníkům se připojil také Eda Kolarz, jenž se jako záchranář osobně podílel…
CELÝ ČLÁNEK

Po hornických památkách, tentokráte z „Českého krasu“

Náš loňský první zkušební zájezd pro širokou veřejnost do Příbrami dopadl velmi dobře, a proto jsme i letos připravili prvomájový zájezd, tentokráte do Českého krasu. Skupina loňských 17 účastníků se letos rozrostla o dalších 10 po poznání toužících turistů, neboť…
CELÝ ČLÁNEK

4. díl MENTE ET MALEO

Každý horník ví, že středověké hornictví bylo založeno na ruční práci a navazovalo na po tisíciletí předávané zkušenosti z antických dob. Základem veškerého dění při těžbě byly dva nástroje, ze kterých vychází hornický symbol, mlátek a želízko. (Pokračování textu…)
CELÝ ČLÁNEK

Stanou se kroniky archiváliemi?

Dvě tlusté knihy z let 1978–89 zachycují dění v kolektivu Brigády socialistické práce úseku důlní dopravy bývalého Dolu 1. máj „Mám ve skříni dvě staré kroniky kolektivu úseku důlní dopravy bývalého Dolu 1. máj. Mám je tam už léta a…
CELÝ ČLÁNEK

3. díl OSVĚTLOVÁNÍ V DOLECH V NEJSTARŠÍCH DOBÁCH

Úplně nejstarší způsob osvětlování v dolech byly louče. To jsou dřevěné ploché tenké třísky, trochu vlhké, aby hned neshořely zároveň ale, aby nečadily. Podle našich různých nálezů se podobné louče používaly v podzemních kamenolomech a pískovnách (nevyhrazené nerosty) ještě na…
CELÝ ČLÁNEK

Rubriky

×
Show

Myšlenky člověka mohou být hluboké, přesto však zcela nesmyslné! (Nikola Tesla)

Žádný dobrý nápad nesmí zapadnout, žádný hloupý nápad nesmí projít.